Thiền Sư Tịnh Lực

Thiền Sư Tịnh Lực (1112 – 1175) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Anh Tông)

PHƯỚC TUỆ SONG TOÀN – THIỀN TỊNH SONG TU – NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Với Đạo hiệu Tịnh Lực ( Tịnh là Thanh Tịnh – Lực là sức mạnh cao tột về Định ) thế nên mỗi một lời khai thị của Thiền Sư Tịnh Lực trước khi thị tịch là yếu chỉ để tu tập để đi đến Bất Nhị Giải thoát môn. (Trong đó hoàn toàn không có những phân biệt về văn tự, ngôn ngữ. Lý luận và đó là nếp sống thật ung dung tự tại của Thiền sư, của hành giả nhập bất nhị pháp môn. Họ hiện hữu lợi ích cho đời vẫn tỏa ngát hương vị giải thoát của bậc xuất trần thượng sĩ)… như bài kệ thị tịch của vua Trần Nhân Tông. Read the rest of this entry »

No Comments

Vô Ngã & Nhân Quả

Bản thân vô ngã từ lâu
Nên người mắng mỏ chẳng đau xót lòng
Nghĩ xem rồi cũng sẽ thông
Chỉ là tứ đại góp thôi mà thành
Hơi đâu mà sống tranh giành
Hơn thua từng chút chữ danh ở đời

Mai kia lợi lộc một thời
Nhà cao cửa lớn cũng rời bỏ đi
Có mang theo được những gì
Cớ sao cứ mãi khinh khi kẻ nghèo
Read the rest of this entry »

No Comments

Diêu Thuấn – Lòng Hiếu Cảm Động

Lời Phi Lộ
Introduction
二 十 四 孝
Nhị Thập Tứ Hiếu
Hai Mươi Bốn Tấm Gương Hiếu Thảo
The Twenty-four Paragons of Filial Respect

Nhị Thập Tứ Hiếu là một tác phẩm văn học nổi tiếng từ xưa đến nay. Truyện viết về sự tích hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo của các bậc hiếu tử. Trên từ vua chúa, dưới đến lê dân bá tánh, không ai là không noi theo lời dạy của Thánh nhân cổ đức, Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, trong một trăm điều thiện thì hiếu thảo đứng đầu.

Kiệt tác này do học sĩ Quách Cư Kính đời nhà Nguyên soạn. Ông là một thi sĩ có tài và còn là người con hiếu thảo. Sau khi cha ông qua đời, vị hiếu tử này chọn lựa hai mươi bốn tấm gương hiếu hạnh, từ thời vua Thuấn đến đời ông và dùng thể thơ diễn kệ ngợi khen. Read the rest of this entry »

No Comments

Đáp Án Cuộc Đời !

Có khi … phải thất bại nhiều lần mới trải nghiêm được !
Phải biết TẤN, THỐI khi sống giữa thế gian
Vì mọi vấn đề gắn kết chặt chẽ tương quan
Học được ” THẾ SỰ MÔN TRUNG BẤT XẢ NHẤT PHÁP ! **

Thế nhưng ….
” ĐA THƯ LOẠN TÂM ” lời khuyên khi tu tập
Lý thuyết man man … Vạn pháp tính tuần hoàn..
Cần ” Việc đến tâm ứng hiện …việc đi chớ oán than ”
Đáp án cuộc đời … sử dụng kiến thức… đúng chỗ !!!!
Read the rest of this entry »

No Comments

Em Hoc Vần 25 – 29

Read the rest of this entry »

No Comments

Phổ Hiền hạnh nguyện

Phổ Hiền hạnh nguyện thứ năm
Vui câu tùy hỷ người làm hôm qua
Dẫu rằng cách trở đường xa
Nhưng ta biết được thật là mừng vui
Cúi đầu lạy Phật hôm nay
Lòng con hoan hỷ rõ ngay đó mà Read the rest of this entry »

No Comments

Ngôi Chùa

Ngôi chùa Phật Tử tới lui
Là người phải có lúc vui lúc buồn

Lúc vui nghĩ đến người thương
Chia nhau từng chút lẽ thường ấy thôi
Khi buồn niệm Phật một hồi
Tâm an lạc đó thảnh thơi cả ngày
Read the rest of this entry »

No Comments

Đại Phước Duyên Còn Nghe Được Tiểu Sư Tử Hống !

Bài pháp thoại về Kinh Tiểu Sư Tử Hống
Dù chưa phải Tăng Ni…
Mười tám giờ chú tâm lắng nghe sẽ liễu tri
Nhận ra cần thiết… tìm đúng phương tiện thích nghi
Làm sao để Văn, Tư, Tu thực hành chuyên nhất ? Read the rest of this entry »

No Comments