Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 42 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát (b)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Đức Phật Ứng Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni


Hạnh phúc thay, được sống thời Hiện Tại Hiền Kiếp !
Bậc ĐẠO SƯ… Đức Thế Tôn Thích Ca
Dòng Sát Đế Lợi, Cha Tịnh Phạn, Mẹ Maya
Ngày đản sanh xuất hiện nhiều hiện tượng lạ ! Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 42 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Có nên “Hạn chế thắp hương vì độc hại”?

HỎI: Tôi là Phật tử thuần thành, có nhân duyên quy y và tiếp xúc với Phật pháp từ nhỏ. Nay với vai trò là con trai trưởng nên tôi có trách nhiệm trong việc thờ phụng Tam bảo và tổ tiên trong gia đình. Gần đây trên báo đài có đề cập đến vấn đề khói hương ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Tôi cảm thấy không được yên tâm nên đã đề nghị với ba mẹ là chỉ thắp hương vào ngày rằm và mồng một hàng tháng mà không thắp hương hàng ngày nữa, thay vào đó là việc thay và dâng nước sạch mỗi lẫn công phu để cúng Phật và tổ tiên. Tuy ba mẹ tôi đồng ý nhưng vẫn có chút lo lắng. Nên kính mong quý Báo có lời khai thị để gia đình tôi hành lễ và công phu hàng ngày theo đúng Chánh pháp.

(THANH TÂM, mrthanhtam.fnu@gmail.com) Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 41 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp & P 42 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Đối Thoại Về Tâm Linh

TS Thích Nhất Hạnh

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 40 Pháp Hội Tịnh Tính Đồng Nữ

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Quá Khứ Không Truy Tầm !

Ngày cùn, tháng tận… lạ thay không hốt hoảng!
Nhưng thu mình trong góc nhỏ… chút suy tư
Hai chữ VÔ THƯỜNG quá quen thuộc… dường như
Úc Châu mùa này ngày qua rất chóng !
Read the rest of this entry »

No Comments