Nhân Phẩm

Tài sản thực sự trân quý của một con người không phải tiền bạc, cũng không phải nhan sắc mà gói gọn trong hai chữ. Bạn đoán xem đó là gì?

Hai chữ đó chính lànhân phẩm“.

Nhân phẩm là tấm phiếu thông hành trong cuộc sống. Vào những thời khắc con người đứng trước sự lung lay dao động giữa cái thiện và ác, nhân phẩm chính là sự dựa dẫm cuối cùng của tâm linh.

Nhân phẩm tốt chính là tài sản quý giá nhất cuộc đời mỗi con người, nó có thể cấu thành địa vị và thân phận của chúng ta, nó cũng là học lực cao nhất, là tấm huy chương vàng mà mỗi con người phải phấn đấu rất nhiều mới có được. Read the rest of this entry »

No Comments

Lời Hứa

Tôi đang sửa lại bình hoa trong phòng khách, nghe tiếng ồn của các con.

– Me ơi có kết quả kỳ thi lớp 12 rồi. Kết quả của con mà chị cứ đòi xem trước.

– Của em thì để em mở, hai mẹ con mình vào đây, me cần nhờ con gái chút việc.

Tất cả các gia đình tỵ nạn nào cũng đều muốn con mình học hành tử tế để sau này có một tương lai tốt đẹp. Như thế hệ đầu tiên, qua Úc không giám đi học lại dù ngày xưa ở Việt Nam đều là dân trí thức, một phần lo cho gia đình ở đây, một phần lo thêm 2 bên nội, ngoại ở quê nhà. Người ở lại đều hy vọng được sự giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất từ người ven trời hải ngoại. Read the rest of this entry »

No Comments

Cổ Học Tinh Hoa 72

72. NHAN SÚC NÓI TRUYỆN VỚI TỀ VƯƠNG

Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Súc, bảo :

“Súc lại đây.”

Nhan Súc cũng bảo :

“Vua lại đây.”

Các quan thấy vậy, nói:

“Vua là bậc chí tôn, Súc là kể thần hạ. Vua bảo : “Súc lại đây” Súc cũng bảo: “vua lại đây.”, như thế nghe có được hay không?” Read the rest of this entry »

No Comments

Niệm Phật Chính Là Sám Hối

Niệm Phật Chính Là Sám HốiCó nhiều lý do để chúng sanh thời nay không dễ tin vào pháp môn Niệm Phật. Đơn giản là vì pháp ấy giản tiện quá. Đi-đứng-nằm-ngồi-ăn-uống-ngủ-nghỉ, thậm chí cả những nơi bất tiện, ô uế cũng vẫn có thể niệm niệm được. Từ người ngu si, dốt nát cho đến có học vị; từ người giàu có cho đến nghèo cùng kiệt; từ người nhà quê cho đến người thành phố… đều có thể hành được. Dễ làm như thế mà hiệu quả, phẩm hạnh lại cao, đường tu lại cực ngắn: một đời đã có thể thành Phật, vĩnh ly sanh tử, chuyển phàm thành Thánh. Không dễ tin! Không thể tin! Chả cứ gì chúng sanh thời nay không tin, mà ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, nhiều hàng Bồ-tát cũng còn chưa tin hoặc chưa thật tin. Chính vì thế Phật Thích Ca mới nói: “Xá Lợi Phất! Phải biết rằng ta ở trong đời ác ngũ trược đã thật hành việc khó này đặng thành ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh Pháp khó tin này, đó là rất khó.” (Phật nói Kinh A Di Đà) Read the rest of this entry »

No Comments

Ngũ Uẩn Giai Không

– Dẫn Luận Về Uẩn (khandha).

Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn (1). Đây là những yếu tố vật chất và tinh thần được kết hợp lại mà có cái gọi là con người, là chúng sanh. Khi không gọi là ngũ uẩn mà gọi là danh và sắc thì ta cũng phải hiểu: Sắc là sắc thân vật lý, và danh là gọi chung của phần tâm và tâm sở gồm có thọ, tưởng, hành và thức.

Muốn thấy rõ, biết rõ (tuệ tri) (2) ngũ uẩn này như thế nào ta phải tìm hiểu ngữ nghĩa cho chính xác. Tại sao vậy? Vì theo kinh văn “Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh” thì soi chiếu, thấy rõ 5 uẩn nầy đều là không (chiếu kiến ngũ uẩn giai không) thì chấm dứt tất cả mọi khổ ách (độ nhất thiết khổ ách). Read the rest of this entry »

No Comments

Chép Kinh Nhằm Nâng Cao Trí Lực

Được viết bởi biên tập viên Tomoko Otake của tờ nhật báo trên mạng, “Thời Báo Nhật Bản” (The Japan Times), và được đăng vào ngày 24 tháng 12, năm 2006

Giữa lúc phong trào đam mê về bất kỳ thứ gì có thể làm tăng thêm trí lực đang thịnh hành khắp cả nước – hoặc ít nhất giúp cho tầng lớp cao niên duy trì được các chức năng tâm trí – thì gần đây một phưong pháp thực tập trong nhà Phật tương đối khiêm tốn có mặt từ bao thế kỷ nay đang thu hút được nhiều sự chú ý.

Thực tế là, shakyo – nghĩa là ghi chép kinh điển Phật giáo – cho thấy là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa chứng bệnh lảng trí theo như cuộc nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi một giáo sư ở trường đại học Tohoku, Ryuta Kawashima, và liên đoàn các nhà xuất bản chủ yếu Gakken. Read the rest of this entry »

No Comments

Cổ Học Tinh Hoa 71

71. SAY, TỈNH, ĐỤC, TRONG

Khuất Nguyên làm quan đại phu cho đời Hoài Vương nước Sở, bị kẻ sàm báng mà phải phóng khí. Mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo, Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát trên bờ đầm.

Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi rằng:

Ông có phải là Tam Lưu đại phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy? Read the rest of this entry »

No Comments

Tín – Nguyện – Hạnh và Cách Thức Niệm Phật

Tín – Nguyện – Hạnh và Cách Thức Niệm PhậtNiệm từ buổi mai khi mới thức dậy, cho đến buổi tối, cả ngày niệm không xen hở. Khi gần đi ngủ, ngồi xếp bằng, bán già, hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng: Con tin lời của Đức Phật A-Di-Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Phật, nguyện đời này bao nhiêu tội chướng thảy đều tiêu sạch, đến khi lâm chung được Phật và các vị Bồ-Tát, đến tiếp dẫn chúng con về Cực-Lạc.

Muốn được vãng sanh phải đủ 3 yếu tố: Tín, Hạnh, Nguyện như đảnh 3 chân thiếu 1 tất ngã.

TÍN: Là tin có: tự, tha, nhơn, quả, sự và lý.

HẠNH: Là chấp trì danh hiệu Phật cho được “nhất tâm bất loạn”.

NGUYỆN: Là quyết muốn thoát khỏi cõi Ta-Bà, cầu sanh về nước Cực-Lạc. Read the rest of this entry »

No Comments