Sự Linh Ứng Nhiệm Mầu Của Câu Thần Chú Dược Sư

Ngày nay đến khoa “Đột quỵ” các bệnh viện Tỉnh, Thành… mỗi ngày không biết bao nhiêu người đến nhập viện để chờ cấp cứu, chữa trị ; trong đó cũng có nhiều người tuổi còn rất trẻ (có người chưa lập gia đình ). Gia tài, sự nghiệp, của cải, bạc vàng lần lượt đội nón ra đi nhưng rồi hầu hết đều phải mang di chứng, chịu tật suốt đời, có người nằm liệt giường khổ đau cho đến chết, may mắn và phước đức hiếm hoi lắm mới có một ít người được phục hồi vài mươi phần trăm. Read the rest of this entry »

No Comments

Thấy Dễ… Nhưng Khó

“Tâm rộng nửa thước, đường dài một trượng”
Chừng như dễ lại khó… kiếp nhân sinh
Đắc nhân tâm… phải hiểu rõ chính mình
Hạnh phúc là khi Tâm nhàn,Trí thản ?

Dứt cơn mưa trời trong xanh quang đảng
Kinh nghiệm đến từ cay đắng khổ đau
Trong tử sinh hoạn nạn giống như nhau
Sao gặp mãi… không thuận duyên hợp cảnh Read the rest of this entry »

No Comments

Giá Trị Lời Nói

Trong cuộc sống hằng ngày, để có thể hiểu biết nhau, thông cảm nhau, thương yêu nhau và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, con người dùng lời nói để làm phương tiện trao đổi thông tin mà cùng nhau sống vui vẻ hòa hợp. Ðôi khi khác vùng miền không cùng ngôn ngữ, nhưng con người cũng có thể hiểu biết nhau qua dáng điệu, cử chỉ, nét mặt, thái độ, hay giọng nói. Read the rest of this entry »

No Comments

Ngày Viếng Thăm Bảo Tháp Phật Ngọc

Nhìn phướn bay theo từng cơn gió động
Ngẫm lại tâm mình nào có khác chi
Mãi duỗi rong phóng dật khắp mọi thì
Thỏa mãn được những gì mình ước muốn

Đường lên Tháp từ trên cao nhìn xuống
Vẫn cần nhiều công sức để tu trì
Tuỳ căn cơ, tuỳ duyên phận thực thi
Hành trình tâm linh thường không đích đến

Được đồng hành với bạn hiền thương mến
Cứ tin đi có Hộ Pháp theo mình
Thiện, Ác hành vi dù khó phân minh
Sẽ nhận ra trong Họa tiềm ẩn Phước Read the rest of this entry »

No Comments

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Phần 2.2

Nguyên tác: Nalinaksha Dutt – HT. Thích Minh Châu dịch, Ấn hành 1971 (tái bản 1999)

Những lý do phải xem Sràvakayàna (Thanh văn thừa) là Tiểu thừa

Dù cho thái độ hòa giải của tập Saddharmapundarika, cố gắng nêu rõ các vị Nirvànagàmim (đã chứng Niết bàn Tiểu thừa) cuối cùng sẽ thành Nhất thế trí (Sarvajnas) và Tiểu thừa chỉ là một xảo phương tiện, điều rất rõ ràng là tập này cũng như các tập Ðại thừa khác đều có một thái độ kẻ cả và cố gắng xác nhận Ðại thừa cao thượng hơn Tiểu thừa rất nhiều. Read the rest of this entry »

No Comments

Đừng Ngộ Nhận…

Tâm đảo điên quay cuồng như… cờ trước gió
Đổi thay chóng vánh dù chỉ sát na
Bạn có bao giờ tin được Tâm ta
Giật mình !!! Khó gặp tìm AN LẠC HẠNH

Hành xứ, Thân cận xứ đường nào… TRÁNH ?
Chận ngăn mạch ngầm… ái dục khởi tăng
Lý trí cần hơn tình cảm… thực rằng
Cũng như biết cách nào dừng… hãm thắng Read the rest of this entry »

No Comments

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Phần 1.2

Nguyên tác: Nalinaksha Dutt – HT. Thích Minh Châu dịch, Ấn hành 1971 (tái bản 1999)

THỜI KỲ THỨ BA
(100 trước Công nguyên 
đến 300 sau Công nguyên):
NHỮNG BƯỚC ÐẦU CỦA ÐẠI THỪA

Trước khi xác định khoảng thời gian Ðại thừa được xuất hiện, chúng ta cần phải nhận thức rõ những đặc tính của Ðại thừa sai khác với Tiểu thừa. Nói một cách tổng quát, Ðại thừa được liên hệ tương quan với: Read the rest of this entry »

No Comments

Bốn Món Tâm Vô Lượng

A. MỞ ĐỀ

Đứng về phương diện tuyệt đối, hay chơn như môn, thì tâm của chúng sinh hay tâm của Phật cũng vẫn là một, không có rộng hẹp, thấp cao, sai khác, ngăn cách.

Nhưng đứng về phương diện tương đối hay sinh diệt môn, thì tâm có muôn hình vạn trạn, tùy theo chủng tánh của chúng sinh mà có cao thấp, rộng hẹp không đồng. Hễ nghĩ đến tham, sân, si, mạn v.v… thì tâm trở thành nhỏ hẹp, lớn bé, ngàn sai, muôn khác,cũng như cùng một thứ bột mà do người thợ làm bánh, khéo hay vụng mà có bánh ngon, bánh dở, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạt, bánh mặn v.v…Cho nên Tôn cảnh Lục có chép: ” Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Read the rest of this entry »

No Comments