Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q5 P.18 – Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Một Mũi Tên Trí Tuệ Bắn Được Bầy Vô Minh!

Nhiều tích truyện kể :
“ PHÓNG HẠ ĐỒ ĐAO, LẬP ĐỊA THÀNH PHẬT ”
Thiền Sư Huệ Tạng nguyên nghề nghiệp thợ săn
Liễu ngộ lời khai thị từ Mã Tổ… ăn năn
Bẻ gãy cung tên… lạy Thầy xin cạo tóc!
Read the rest of this entry »

No Comments

Có Những Điều Không Thể Hiểu – Tu Ba Nghiệp – Liễu Bàn

Có những điều không thể hiểu !

Thời tiết được dự báo hôm nay… khá nóng
Bất ngờ chuyển đổi mưa lạnh, gió thét gầm
Thu mình trong phòng… bao vọng tưởng, bâng khuâng
Đời người cũng có những điều không thể giải thích!
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q5 P.18 – Pháp Hội Hộ Quốc ̣(c)

ĐĐ Thích Hoằng Viên

No Comments

Bạn Đồng Ý Không – Bạn Nói Đúng – Rùa Mù

Bạn đồng ý không?

Sống thời đại này khó mà bịt tai nhắm mắt!
Chuyện xảy ra trong nội bộ cũng mệt nhoài …
Nhân quả đúng sai phải chờ đợi thời gian dài
Chánh muốn thắng tà còn tuỳ vào cộng nghiệp !!!
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 18 – Pháp Hội Hộ Quốc ̣(b)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Bay Cùng Mây Trắng – Ra Đi

BAY CÙNG MÂY TRẮNG

Tôi thấy mây chiều trôi rất xa
Có đàn chim hạc vừa bay qua
Tôi ngồi im giữa chiều cô tịch
Thấp thoáng trong sương một mái nhà
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 7,8 – Pháp Hội Hộ Quốc ̣(a)

TT Thích Phước Tấn

No Comments