Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 27 – Ứng Tận Hườn Nguyên

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Phép Mầu – Phước Hưởng Phép Mầu – Đêm Giới Nghiêm

Phép mầu !

Có phải chúng ta chờ phép mầu hiện đến ?
Tin xấu dịch bệnh lan nhiễm khiếp thay,
Người dương tính nghiêm trọng tăng mãi mỗi ngày
Khoa học miệt mài tìm cách nào ngăn cản ?
Read the rest of this entry »

No Comments

Trên 100,000 Khẩu Trang được Phân Phối Toàn Thể Người Dân Victoria

Kính Thưa quí vị đồng hương,

Qua lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Phước Tấn Chùa Quang Minh từ tháng 3/2020. Hằng trăm nhà hảo tâm đại diện cho công đồng Việt Nam đến chùa Quang Minh cũng như đến thẳng đến bịnh viện. Trên 200,000 dollars gồm 120.000 khẩu trang, 50,000 bao tay, 5,000 mặt nạ, 2,000 áo chòang và 3,000 dollars và hằng trăm phần ăn trưa đã và đang hiến tặng cho các bịnh viện miền tây Melbourne Read the rest of this entry »

No Comments

Tận Hiến

Cho tôi chảy một dòng như suối hạn
Dốc triền nào mông quạnh giữa đêm hoang
Tôi vẫn chảy trong cuộc người vô tận
Cho đau thương qua hết biển điêu tàn
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 26 – Di Giáo

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Họa Từ Đâu Mà RaThầy Thích Pháp Hòa (quá thâm thúy 04.2020)

No Comments

Khóa Lễ Tịnh Độ – Đôi Lời Thức Nhắc – Chủ Nhật 26 July 2020

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Lắng Nghe Con Tim – Chèo Thuyền Về Bến – Hướng Về Cố Hương – Chân Tâm

Lắng nghe con tim !

Có bao giờ em cảm nhận từ trực giác?
Mỗi giai đoạn, môi trường phương tiện thích nghi,
Điều gì cần làm, đúng hướng phải đi ?
Như thôi thúc ” Này lắng nghe cho kỹ! ”
Read the rest of this entry »

No Comments