Báo Hương Đạo – Số 3 – 2002


Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@quangminh.org – Fax: 61 – 03 – 9311 0278

Tòa soạn: 14 Alvina Street, North Sunshine, VIC. 3020, AUSTRALIA

Lời Phật dạy 4
Lá thư chủ nhiệm 5
Thư kêu gọi xây dựng Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quang Minh 6 – 7
Tin Phật sự chùa Hoa Nghiêm (Thiện Đức) 8 – 9 – 8 – 10 – 11 – 12
Tin Phật sự chùa Quang Minh 13 – 14 – 15– 16
Tự tứ ý nghĩa Vu Lan (HT Thích Thanh Từ) 16
Thế Tôn báo hiếu phụ vương (TT Thích Phước Sơn) 17 -18
Thơ Sắc Không (Thảo Phạm) 18
Triệu thỉnh thập loại cô hồn(Nguyễn Du – Quảng Hạnh sưu tầm) 18 – 20– 21
Hạnh Phúc trong thời đại vật chất (Dalai Lama Melbourne 19/5/2002) 22 – 23 -24
Thơ Câu kinh tháng 7 – Tiếng Chuông – Mẹ (Lý Thừa Nghiệp) 24
Tình Mẹ trong văn chương Việt Nam (Hồng Nhơn) 25 -26
Thơ Vu Lan nhớ Mẹ già (Đồng Minh) 26
Truyền tâm pháp (Đoạn Tế) 27 – 28 – 29 -30 – 31 – 32
Thơ cho Chị(Diệu Ngọc) 33 – 34 – 35
Phật giáo và cách mạng bản thân con người -36– 37
Thơ Ngày anh về (Thế Ngoại) 38
Tôi thuyết trình (Diệu Ngọc 39 -40
Ý nghĩa cuộc đời theo quan niệm Phật giáo 41 – 42 – 43
Thơ Đấng Thế Tôn (Tuệ Nga) 43
Đi Chùa Hương (Phan Trung Việt) 44 – 45
Phật giáo và nền hòa bình thế giới (Nguyễn Cao Thanh) 46 – 47
Phật học vấn Đáp (Ban Hoằng Pháp) 48 – 49 – 50
Vài nét về Vu Lan trong lịch sử Việt Nam 50
Vài cảm nhận về nhân sinh: Phật giáo và đời sống (Viên An) 51 – 52
Thơ Hội chùa Hương (Thảo Phạm) 53
Phật học pháp số (Ban Hoằng Pháp) 54 – 55 – 56
Nước một thử thách to lớn đối vời nhân loại (TS Võ Thanh Liêm) 57 – 58 -59 -60
Người Phật tử xem bóng đá World Cup 2002 (Chánh Đức Thọ – Phạm Đà Giang) 61 – 63
Thân phận gã cùng tử (Mỹ Châu) 62 – 63
Chuyện nhà ở (Nguyễn Văn Hiếu) 64 – 65
Tình Cha (Diệu Ngọc) 66 – 64 – 67 – 68
Ngưỡng cửa tử sinh (Nguyên Dực) 69 – 67 – 70– 71 – 72
Tenzin Palmo (Lam Điền) 73 – 74– 75 -76
Bạn Có Biết (Tâm Hiển) 77 – 78
Hình Ảnh Sinh Hoạt 79 – 80

Comments are closed.