Melbourne Vesak 2013


NGÀY PHẬT ĐẢN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VESAK NĂM 2013

KỲ NIỆM NGÀY ĐÀN SANH, THÀNH ĐẠO VÀ NHẬP NIẾT BÀN CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Ngày: Thứ Bảy 11 tháng Năm , năm 2013 Thời gian : từ 12.30 trưa đến 4.00 chiều

1. Diễn Hành Vesak: Bắt đầu lúc 12.30  trưa  (tập trung lúc 12.00 giờ trưa)  từ  Thư Viện Tiểu bang số 328 Swanton Street Melbourne đến Toà Thị Sảnh  Melbourne Town Hall. Ban tổ chức cũng có một yêu cầu cho chị em phụ nữ là chúng ta nên mặc áo dài đi diễn hành cho đẹp thành phố.

2. Lễ Hội Vesak: Bắt đầu lúc 1.15 pm đến  4.00 pm tại Toà Thị Sảnh  Melbourne Town Hall (Góc đường  Swanston và đương Collins, Melbourne).

3. Chương trình bao gồm: Mời  nghe giảng Pháp

● Hướng dẫn thiền định

● Chư vị tăng ni từ nhiều tông phái khác nhau luân phiên chú nguyện

●  Biểu diễn văn nghệ đa văn hóa

● Nhạc kịch “Tâm Từ Bi Cảm Hóa Lòng Sân hận”

● Triển lãm tranh thắng giải của cuộc thi vẽ tranh đề tài “Lễ Tam Hợp VESAK”.

4. Chiêm bái NgọcXá Lợi: từ 4,00 pm đến 5.00pm quý hiếm của  Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại Melbourne Town Hall. Hãy mang thông tin này đến với mọi người để tạo duyên lành cho mọi gia đình thân hữu đến chiêm bái Ngọc Xá Lợi tại Melbourne Town Hall

Xin vào trang mạng www.unvesak.org để được thông tin mới nhất


This year’s Vesak Celebrations will build on the very successful elements from previous years as well as new activities for the Buddhist community.

This is a free event.

A multi-cultural celebration of the Buddha’s Birth, Enlightenment and Passing

When: Saturday 11 May, 2013

Cost: Free

Venue : Melbourne Town Hall

Event Highlights

Vesak procession from the State Library of Victoria to Melbourne Town Hall
12.30pm Vesak Procession starts (Please assemble at the State Library from 12 noon)
We encourage your participation in the parade to make it even better than last year. For more information and to confirm your temples attendance, please contact Ranjith Soysaon ranbourne@gmail.com ph: 97957143

Melbourne Town Hall Celebrations
Venue: Melbourne Town Hall, Swanston Street, Melbourne, Victoria
Starts : 1.15pm to 4.00pm

Includes:

– Viewing and Veneration to the Buddha’s Relics (4.00 pm to 6.00 pm)
– exhibition of art from various Buddhist temples from around Victoria on the theme “Vesak celebrations”
– original musical stage performance
– multicultural performances
– Buddhist chanting and blessings from various traditions
– meditation instruction
– Dhamma talk

and many other activities

Stalls

There is an opportunity to provide information on your temple or centre at the Melbourne Town Hall. Stalls will be available to distribute information about your centre. Please contact Frank Carter on ftcarter@optusnet.com.au

Volunteers Help Needed

To conduct the UN Vesak 2013 event we need the help of over 50 volunteers from our various Buddhist Temples and Communities. If you or any one you know would like to be a volunteer for our Vesak 2013 event please contact Katie on khanh_ttkh@yahoo.com or mobile: (0421) 177398.

______________________________________________________________

For the sixth consecutive year in a row, Victoria will observe the United Nations Day of Vesak, marking the start of a month when Buddhist communities globally come together to celebrate Vesak, the birth, passing and enlightenment of the Buddha.

Buddhism spans cultural groups such as Chinese, Taiwanese, Malaysian, Indonesian, Cambodian, Vietnamese, Loation, Thai, Mongolian, Tibetan, Burmese, Korean, Japanese, Indian, Sri Lankan, to name but a few. Buddhism has a strong history in Victoria since the goldrush days in 1848 and continues today with unique representation of many cultural groups and traditions and forms practiced in Melbourne and around the state.

The 2013 Vesak Observance will be presented with a balance of Commemoration and Celebration.

We are honored again to have the support of the City of Melbourne and the Victorian Multicultural Commission, as well as the Victorian Buddhist Community.

This a free event and provides access for disabled persons.

For those interested in being involved as a volunteer, please refer to the “Volunteer Signup” tab on this website.

Click here for English Version | Click here for Vietnamese Version

http://www.unvesak.org/2013eventoverview.htm

Comments are closed.