Hình Ảnh Khóa Tu Báo Ân Và Cúng Trai Tăng Trong Mùa Lễ Vu Lan 2013


Xin vào link từ những hình ảnh dưới đây để xem hình (Click on the image to download the full-size) quý Phật Tử dự Khóa Tu Báo Ân và Cúng Trai Tăng trong mùa Lễ Vu Lan 2013 tại chùa Hoa Nghiêm:

 

 

 

 <

 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6

Comments are closed.