Nhạc Phẩm Phật Mẫu Chuẩn Đề


Nhạc Phẩm Phật Mẫu Chuẩn Đề – thơ MG – Ns Hoàng Huệ – Ca sĩ Mai Thiên Vân trình bày tại Chùa Pháp Quang:

 

http://www.youtube.com

Comments are closed.