Hinh Ảnh Lễ Vía Quan Âm 2013 Tại Chùa Hoa Nghiêm


Dưới đây là vài hình ảnh bên lề của Lễ Vía Quan Âm 2013 tại Chùa Hoa Nghiêm do Chị Diệu Ngọc ghi lại: Hình ảnh các công tác chuẩn bị như chưng bông hoa và buổi lễ trên Chánh Điện ngày 19/09 Quý Tỵ 2013… Click on the image to view the full-size…

Pages: 1 2

Comments are closed.