Bồ Tát HạnhDO ĐỨC LẠT MA ZOPA ZINPOCHE THUYẾT GIẢNG TẠI ĐẠI BẢO THÁP TỪ BI BENDIGO

 

25 Sandhurst Town Road Myers Flat Victoria 3556 Australia

Vào ngày: Thứ Bảy 20 Tháng 9 Năm 2014

Từ 11.00 AM giờ sáng đến 3.00 PM giờ chiều

Phát tâm cúng dường vé là điều cần thiết để hổ trợ phương tiện cho chư vị Tăng Ni về tu học tại Đại Bảo Tháp Từ Bi, dưới sự hướng dẫn của Đức Lạt Ma Zopa.

Khu vực A – Cúng dường $88 bao gồm phần ăn trưa .Chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo số biên nhận

Khu vực B – Cúng dường $58 bao gồm phần ăn trưa. Chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo số biên nhận .

Khu vực C- Nơi đây không bán vé trước mà chỉ mua trong ngày hôm đó.

Cúng dường khoảng $20 có chỗ ngồi nhưng vị trí không được phân bố trước. Sẽ được mở cửa đúng 10 AM giờ sáng Phần ăn trưa phải được đặt trước qua trang mạng.

Chúng tôi không bán thức ăn trưa trong ngày này.

Chỗ đậu xe tự do.

Cà phê, trà, thức ăn nhẹ có sẳn để phục vụ

Có phần thông dịch tiếng Việt. Xin mang theo máy Radio FM

Có phần thông dịch tiếng Hoa . Xin mang theo máy Radio FM

Chúng con xin cung thỉnh Chư vị Tăng Ni đến tham dự. Ngưỡng mong Chư vị đăng ký trước.

Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử về tham dự buổi giảng pháp đầy giá trị này.

Chi tiết liên lạc để giử vé và mua phần ăn trưa:

Qua trang mạng: www.lamazopaaustralia.org.au/publictalkdonation

Hay qua nhân viên người Việt: Diệu Không 0423 090 009

Diệu Thông

Click to down load the poster

Comments are closed.