Những Nàng Phong Lan Hoang Lạ


Họ lan (Orchidaceae) là một họ thực vật có hoa, thuộc bộ Măng tây (Asparagales). Lan là một trong những họ lớn nhất của thực vật và có mặt hầu như khắp nơi trên hành tinh này.

Những nàng Phong lan hoang lạCó loài sống dưới mặt đất và chỉ nở hoa trên mặt đất, có loài sống ở những vùng núi cao, rừng sâu. Lan có thể sống ở các vùng có khí hậu nhiệt đới đến các vùng tuyết phủ giá băng. Lan chủ yếu sống trên thân cây và thường được gọi là Phong lan. Một số loài sống ở mặt đất (Địa lan) và trên các vách đá (Thạch lan).

1

Những nàng Phong lan hoang lạ

2

Những nàng Phong lan hoang lạ

3

Những nàng Phong lan hoang lạ

4

Những nàng Phong lan hoang lạ

5

Những nàng Phong lan hoang lạ

6

Những nàng Phong lan hoang lạ

7

Những nàng Phong lan hoang lạ

8

Những nàng Phong lan hoang lạ

9

Những nàng Phong lan hoang lạ

10

Pages: 1 2 3 4

Comments are closed.