GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

The United Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand

18 Burke Street, Braybrook VIC 3019, AUSTRALIA

Contact Phone: +613 9312 5729 +613 9548 2215 – Fax: +613 9311 0278

Hội Đồng Điều Hành

Số 001/3/HĐĐH/CT/VP/QĐ


Chiếu theo Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đổi mới bởi Đại Hội Khoáng Đại kỳ VIII vào ngày 31/10/2012 tại Tổ Đình Phước Huệ, thành phố Sydney – Úc Đại Lợi.

 • Chiếu theo Chương III, Điều – Thành lập Hội Đồng Điều Hành.
 • Chiếu theo biên bản Đại Hội kỳ VIII, cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Tâm làm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.
 • Chiếu theo Biên Bản cuộc họp kỳ IV ngày 26/2/2013, về việc công cử nhân sự Hội Đồng Điều Hành và các Ban.

Quyết Định

Điều 1: Chấp nhận Hội Đồng Điều Hành Niên Khóa 2012-2016 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

Chủ Tịch: Thượng Tọa Thích Thiện Tâm

Phó Chủ Tịch: Thượng Tọa Thích Phước Tấn

Chánh Thư Ký:  Đại Đức Thích Phước Thái

Phó Thư Ký:  Đại Đức Thích Phước Viên

Chánh Thủ Quỹ: Đạo Hữu Hoa Thiền – Võ Ngọc Thu

 

Các Ban:

Ban Tăng Sự:

Trưởng Ban:  Thượng Tọa Thích Phước Tấn

Phó Ban Đặc Trách Tăng Sự:  Đại Đức Thích Phước Viên

Phó Ban Đặc Trách Ni Giới: Sư Cô Thích Phước Hoàn

Ban Hoằng Pháp và Nghi Lễ:

Trưởng Ban:  Thượng Tọa Thích Phước Hựu

Phó Ban Đặc Trách Hoằng Pháp:  Thượng Tọa Thích Phước Thiền

Phó Ban Đặc Trách Giảng Huấn:  Đại Đức Thích Linh Tấn

Phó Ban Đặc Trách Nghi Lễ:  Đại Đức Thích Phước Sanh, Đại Đức Thích Phước Thể

Ban Văn Hóa – Giáo Dục:

Trưởng Ban:  Đại Đức Thích Phước Đạt

Phó Ban Đặc Trách Giáo Dục: Đạo Hữu Minh Tường – Trần Cường Việt

Phó Ban Đặc Trách Văn Hóa: Đạo Hữu Nguyễn Mỹ Lý

Ban Truyền Thông

Trưởng Ban:  Đạo Hữu Thảo Phạm

Phó Ban Đặc Trách New South Wales: Sư Cô Thích Phước Thanh

Phó Ban Đặc Trách Victoria: Đạo Hữu Tony Lê Nguyên

Phó Ban Đặc Trách SE Melbourne: Đạo Hữu Hoa Phát – Trịnh Thùy Nhiên

Ban Tài Chánh – Xã Hội

Trưởng Ban:  Bác Sĩ Phạm Ph́úc Nhân

Phó Ban: Đạo Hữu Từ Hương

Phó Ban: Đạo Hữu Trần Thị Thuận

Thư Ký: Đạo Hữu Quang Hương

Thủ Quỹ: Đạo Hữu Mỹ Phương

Ban Thanh Niên Cư Sĩ

Cố Vấn: Đạo Hữu Trí Bảo

Trưởng Ban:  Đạo Hữu Minh Quang – Lê Điểm

Phó Ban Đặc Trách Nữ Cư Sĩ: Đạo Hữu Diệu Ngọc

Phó Ban Đặc Trách Nam Cư Sĩ: Đạo Hữu Tăm Dũng

Phó Ban Đặc Trách Thanh Nam: Đạo Hữu Trí Anh

Phó Ban Đặc Trách Thanh Nữ: Đạo Hữu Tâm Anh

Ban Quản Lý Văn Phòng

Thư Ký: Đạo Hữu Minh Anh

Thủ Quỹ: Đạo Hữu Minh Lý

Văn Phòng Chủ Tịch: Sư Cô Thích Phước Uyển – Đạo Hữu Thiện Đức

Văn Phòng Tổng Thư Ký: Đạo Hữu Mỹ Phương – Đạo Hữu Trí Lạc

 

Điều 2: Ghi nhận công đức thừa hành công tác Phật sự Hội Đồng Điều Hành và các Ban của Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 3: Văn phòng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Tổng Thư Ký và các Ban liên hệ chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Làm tại Melbourne, ngày 17/7/2013

 

Thượng Tọa Thích Thiện Tâm

Chủ Tịch

_______

Nơi nhận:

 • Hội Đồng Điều Hành kính tường
 • Văn Phòng Tổng Thư Ký
 • Các Ban ngành liên hệ
 • Các Cơ Sở Trực Thuộc
 • Hồ Sơ Lưu

Các Cơ Sở Trực Thuộc

 1. Chùa Quang Minh Victoria
 2. Chùa Hoa Nghiêm Victoria
 3. Chùa Phước Huệ NSW
 4. Chùa Liên Trì Victoria
 5. Tu Viện Phước Huệ
 6. Đại Tòng Lâm Phật Giáo
 7. Ni Viện Thiện Hòa
 8. Chùa Thiên Phước
 9. Chùa Viên Giác
 10. Chùa Phước Huệ Wollongong
 11. Chùa Thiên Thai New Zealand
 12. Chùa Nam Hải Phổ Đà Noumea New Calledonia

Thống kê Tăng Ni hiện nay của Giáo Hội

Theo thống kê của Ban Tăng Sự cho biết, với con số Tăng, Ni hiện nay trong các cơ sở trực thuộc Giáo Hội, thì có khoảng ̉60 vị. Đây là con số được căn cứ vào danh sách tác bạch an cư năm nay tại Tổ Đình Phước Huệ. Theo danh sách này thì:

 • Tổng số bên chư Tăng 16 vị
 • Tổng số chư Ni 35 vị
 • Sa Di 1 vị
 • Thức Xoa Ma Na 5 vị
 • Sa Di Ni 3 vị

Thống kê Tăng Ni Viên Tịch:

 • Thầy Thích Phước Tạng
 • Thầy Thích Phước Đạo
 • Ni Sư Thích Hải Triều Hạnh
 • Sư Cô Thích Phước Thiện

Dự thảo chương trình sinh hoạt sắp tới:

Chủ Nhật 15/1/2017:

 • Lễ tưởng niệm huý nhật lần thứ 5 Đức Tông Trưởng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney.

Chủ Nhật 7/5/2017 – 12/4 ÂL:

 • Đại Lễ Phật Đản tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney
 • Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Hoa Nghiêm

Thứ Tư 10/5/2017 – 15/4 ÂL:

 • Lễ Tác Bạch An Cư năm Đinh Dậu 2017 tại chùa Hoa Nghiêm

Thứ Tư 10/5 đến thứ Sáu 19/5/2017:

 • Khóa Tu học 10 ngày nhân mùa An Cư cho Tăng Ni và Phật tử được tổ chức tại chùa Hoa Nghiêm

Chủ Nhật 14/5/2017 – 19/4 ÂL:

 • Đại Lễ Phật Đản tại chùa Quang Minh

Chủ Nhật 3/9/2017 – 13/7 ÂL:

 • Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney
 • Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Chùa Hoa Nghiêm

Thứ Ba 5/9/2017:

 • Lẽ Tác Bạch Tự Tứ tại Tổ Đình Phước Huệ Sydney

Chủ Nhật 10/9/2017 – 20/7 ÂL:

 • Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Quang Minh.

Đại Đức Thích Phước Thái

Chánh Thư Ký – TM. Văn Phòng HĐĐH

 

Comments are closed.