Đêm Ca Nhạc Gây Quỹ – Thứ Sáu 2/12/2016


Trân trọng kính mời quý Phật tử tham dự

www.huongdaoonline.net/images/thaopham/DTL/PHPoster2-12-2016.jpg

TM Ban Tổ Chức

Click on the image to down load the full size

Comments are closed.