Chương Trình Tết Đinh Dậu 2017 tại Chùa Khánh Anh (Evry, Pháp)


Thông Báo

Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà con Phật tử về chùa Khánh Anh Evry tham dự ngày Thọ Bát Quan Trai

–                      ngày thứ sáu 20/01/17 thọ giới lúc 20 giờ 30.

–                      ngày thứ bảy 21/01/17 xả giới lúc 19 giờ.

dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Pháp Quang (Đan Mạch)

Kính mời bà con Phật tử sắp xếp thời gian về Chùa tham dự ngày Thọ Bát và nghe thuyết pháp.


Chương Trình Tết Đinh Dậu 2017 tại Chùa Khánh Anh (Evry, Pháp)

Thứ sáu 27/1/17 (30 Tết)                  : 11 giờ 30 :   Lễ Cầu siêu cuối năm và cúng chư Tiên linh, hương linh.

: 15 giờ 00 :   Hồng Danh Sám Hối Tất niên.

                                                            : 19 giờ 00 :   Lễ Đón Giao Thừa mừng Xuân Di Lặc – Đinh Dậu 2017.

Thứ bảy 28/1/17 (Mùng 1 Tết)         : 11 giờ 00 : Lễ Cầu an Đầu năm và cúng chư tiên linh Tết Nguyên Đán.

Chủ nhật 29/1/17 (Mùng 2 Tết)       : 11 giờ 00 :  Lễ Cầu an Đầu năm, Cầu siêu và cúng chư hương linh.

: 15 giờ 00 :  Khóa lễ Phổ Môn. (từ chiều thứ hai 30 đến thứ bảy 04/02/2017)

Chủ nhật 05/2/17 (Mùng 9 Tết)       : 11 gi00  :  Cúng Phật – Lể Cầu an Đầu năm và Cầu siêu hàng tuần.

: 15 giờ 00  Lễ Khai Đàn Dược Sư, Đọc danh sách Cầu an Giải hạn.

(từ thứ hai 06/02 đến thứ sáu 10/02/2017, mỗi ngày lúc 15 giờ tụng kinh Dược Sư)

Thứ bảy 11/2/17(Rằm tháng giêng): 11 giờ 00 :  Cúng Phật – Lễ Thượng Nguyên cầu an Đầu năm, và đọc danh sách hương linh Hậu có yêu cầu.

: 12 giờ 15     :         Cúng tiên chư Tiên linh.

: 15 giờ 00     :         Khóa lễ Quy Y Tam Bảo.

: 17 giờ 00 :   Thí Thực Cô Hồn.

Chủ nhật 12/2/17(16 tháng giêng)  : 10 giờ 30 :   Cúng Phật – Lễ Thượng Nguyên Cầu an Giải hạn.

: 11 giờ 00     :         Đọc danh sách Cầu an Giải hạn và Cầu siêu hương linh Hậu có yêu cầu.

: 13 giờ 00 :   Chương trình văn nghệ với sự góp mặt của ca sï Nguyên Khang từ Hoa Kỳ, ca sï tại PhápGia Đình Phật Tử Quảng Đức (Chương trình có thể tùy nghi thay đổi)


Quý vị phát nguyện Quy-Y Tam-Bảo, xin ghi danh và có mặt tại Chùa 15 giờ ngày thứ bảy 11/2/17.

Những thân nhân yêu cầu đọc tên hương linh “Hậu” trong Khóa lễ 10 giờ 30 ngày Rằm tức thứ bảy 11/2/17, với sự hiện diện của mình nên gởi phiếu hồi đáp về chùa Khánh Anh Evry trước ngày 5/2/2017.

Xin lưu ý : Tất cả danh sách hương linh “Hậu” không có thân nhân yêu cầu sẽ được phục nguyện từ thứ hai (6/2) cho đến thứ sáu (10/2/2017) trong thời gian

Đàn tràng Dược Sư tại chùa Khánh Anh Evry từ ngày 26-01 đến 12-02/2017.

Lịch Tử vi và Treo tường 2017 Đinh Dậu phát hành tại chùa Khánh Anh hay gởi đến nhà của quý vị hoặc gởi biếu người thân vào dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

 

——————————————————————————————————————————

Sắp đến Tết Đinh Dậu 2017

Bánh Tét (lớn 1kg: 11 Âu kim).

Bánh Chưng (lớn 1kg: 11 Âu kim)

(gởi bánh đến nhà + tiền cước 1kg 8 Âu kim, 2kg 10 Âu kim, 3kg 11 Âu kim, 5kg 13 Âu kim, 7kg 15 Âu kim)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chương trình sinh hoạt Tu Học chùa Khánh Anh Evry THỌ BÁT QUAN TRAI

(20 giờ 30 ngày thứ sáu thọ giới, 19 giờ ngày thứ bảy xả giới)

HUÂN TU TỊNH ĐỘ

(tụng kinh Thủy Sám…niệm Phật hoặc tụng trọn bộ kinh Pháp Hoa từ 9h sáng thứ bảy đến 18h)

Thứ ba – sáu 3-13/1/2017       :        An Cư Kiết Đông

Thứ sáu – bảy 20-21/01/17     :        Thọ Bát Quan Trai Giới :dưới sự hướng dẫn ĐĐ Pháp Quang (Đan Mạch)

Thứ sáu 27/1/17 (30 Tết)                Cúng cầu siêu tất niên Lễ Đón Giao Thừa

Thứ bảy 28/1/17 (1 Tết)                 – Lễ Cầu an Giải hạn đầu năm và cúng chư tiên linh Tết Nguyên Đán

Chủ nhật 29/1/17                     :        Cầu An Giải Hạn Đầu Năm

Chủ nhật 5/2/17                       :        Khai Đàn Dược Sư – Cầu an Giải hạn

Thứ bảy 11/2/17                       :        – Rằm tháng Giêng – Cầu an Giải hạn

– Lễ Quy Y Tam Bảo

Chủ nhật 12/2/17                     :        – Đại lễ Thượng Nguyên – Cầu an Giải hạn – Văn nghệ Mừng Xuân Đinh Dậu dưới sự hướng dẫn HT Tánh Thiệt (Pháp)……

Thứ sáu -thứ bảy 17-18/2/17  :        – Thọ Bát Quan Trai dưới sự hướng dẫn ĐĐ Quảng Viên (Pháp)

Chủ nhật 19/2/17 (15 giờ)       :           dưới sự hướng dẫn ĐĐ Quảng Viên (Pháp)

Chủ nhật 12/3/17                     :        Vía đức Phật Nhập Niết Bàn

Thứ sáu – bảy 24-25/3/17       :        – Pháp Hội Quan Âm dưới sự hướng dẫn TT Thông Trí (Hòa Lan)

Chủ nhật 26/3/17 (15 giờ)       :           dưới sự hướng dẫn TT Thông Trí (Hòa Lan)

Thứ sáu – bảy 7-8/4/17            :        Thọ Bát Quan Trai dưới sự hướng dẫn TT Hoằng Khai (Na Uy)

Chủ nhật 9/4/17 (15 giờ)         :           dưới sự hướng dẫn TT Hoằng Khai (Na Uy)

Thứ sáu – bảy 5-6/5/17            :        Thọ Bát Quan Trai dưới sự hướng dẫn TT Tâm Huệ (Thụy Điển)

Chủ nhật 7/5/17 (15 giờ)          :           dưới sự hướng dẫn TT Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thứ tư 10/5/17                         :        Khai kinh Đại lễ Phật Đản (Rằm tháng Tư 2561)

Thứ bảy 13/05/17                    :        Pháp Hội Niệm Phật dưới sự hướng dẫn TT Quảng Hiền (Thụy Sĩ)……

Chủ nhật 14/5/17                     :        Đại lễ Phật Đản – dưới sự chứng minh của HT Tánh Thiệt (Pháp)……

Thứ sáu – bảy 02-3/6/17         :        Thọ Bát Quan Trai dưới sự hướng dẫn TT Đồng Văn (Đức)

Chủ nhật 22/1/17 (15 giờ)        :           dưới sự hướng dẫn TT Đồng Văn (Đức)

Thứ bảy 17/6/17                        :        Huân Tu

Thứ sáu – bảy 30/6-1/7/17      :        Thọ Bát Quan Trai dưới sự hướng dẫn TT Giác Thanh (Đan Mạch)

Chủ nhật 2/7/17 (15 giờ)          :           dưới sự hướng dẫn TT Giác Thanh (Đan Mạch)

Thứ bảy 15/7/17                       :        – Pháp Hội Quan Âm : Thỉnh chư Tăng Ni……

Thứ năm -thứ bảy 20-29/7/17 :        Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 29

Thứ sáu – bảy 11-12/8/17          :        Thọ Bát Quan Trai Giới : dưới sự hướng dẫn HT Như Điển (Đức)

Chủ nhật 27/8/17                       :        Khai kinh Vu Lan

Thứ ba 5/9/17                             :        Đại lễ Vu Lan – đọc danh sách Hậu

Thứ sáu – bảy – chủ nhật 15-16-17/9/17         – Pháp Hội Niệm Phật  – Giỗ Hòa Thượng Ân Sư – Đại lễ Vu Lan – đọc danh sách Hậu – dưới sự chứng minh của HT Tánh Thiệt (Pháp) – TT Hoằng Khai – ĐĐ Viên Tịnh (Na Uy) ……

Thứ sáu – bảy 29-30/9/17        :        Thọ Bát Quan Trai – do sự hướng dẫn TT Hoằng Khai – (Na Uy)

Chủ nhật 1/10/17 (15 giờ)         :           – do sự hướng dẫn TT Hoằng Khai – (Na Uy)

Thứ bảy 21/10/17                      :        Huân Tu

Chủ nhật 30/10/17                   :        Bữa Cơm Xã Hội Tất Niên

Thứ sáu – bảy 3-4/11/17           :        Pháp Hội Niệm PhậtVía đức Quán Thế Âm – do sự hướng dẫn ĐĐ Hạnh Giới (Đức quốc)

Chủ nhật 5/11/17 (15 giờ)         :           – do sự hướng dẫn ĐĐ Hạnh Giới (Đức quốc)

Thứ bảy 18/11/17                      :        Huân Tu

Thứ bảy 30-31/12/17              :        Pháp Hội A Di Đà : Thỉnh chư Tăng Ni

Thứ sáu – bảy 8-9/12/17          :        Thọ Bát Quan Trai – do sự hướng dẫn TT Tịnh Phước (Thụy Điển)

Chủ nhật 10/12/17 (15 giờ)      :           – do sự hướng dẫn TT Tịnh Phước (Thụy Điển)

Thứ sáu – bảy 26-27/1/18        :        Thọ Bát Quan Trai Vía đức Phật Thích Ca Thành Đạo.

Tùy theo Phật sự, chương trình có thể thay đổi, xin liên lạc về chùa trước để xác định lại ngày Huân tu hoặc Thọ bát.

8 Rue François Mauriac – Parc aux Lièvres – 91000 Evry – France.

Tél : 01.64.93.55.56 – 07.70.07.33.99. E-mail: thichquangdao@khanhanh.fr

 

Comments are closed.