Chân Thành Cảm Ơn


Tình thân ái, sẻ chia niềm hoan hỷ
Sách tấn nhau làm soi sáng bản tâm
Tạo chuyển dần năng lực khá sâu thâm
Giúp tan gảy bao gông xiềng chướng ngại

Hát ca vang mỗi mỗi lần tự tại
Chiếu soi lỗi lầm, sám hối tự thân
Tỉnh giác tri ân thiện hữu chính nhân
Là Hộ Pháp, những thiên thần vệ sỉ

Nguyện quyết giữ vững tràn đầy chí khí
Quán nhân duyên, chấp nhận nỗi ưu phiền
Ơn nghịch cảnh, ơn diệu pháp thiêng liêng
Thiết tha chân thành, ghi vào tâm khảm

Huệ Hương

Comments are closed.