Mừng Phật Đản 2641 ( Phật lịch 2561)


Niềm hoan hỷ ca vang mừng Khánh Đản
Triệu triệu lời xưng tán chẳng thấm đâu
Sao sánh vừa biển Ân Đức cao sâu
Hạnh Bồ Tát viên thành Ngài nhập thế

Nhớ kiếp xưa xã bao lần nhục thể
Lần tái sanh vào Thái Tử Tất Đạt Đa
Ngày Khánh Đản điềm kỳ lạ hiển ra
Bảy bước chân sen, Bậc Đại Hùng Đại Giác

Nghìn nghìn năm qua chỉ bày an lạc
Giúp chúng sinh thoát Khổ , khắp nơi nơi
Nhờ Giáo pháp truyền trao đúng mọi thời
Đại duyên thay, kính mừng sinh nhật Phật

Huệ Hương

Comments are closed.