Biết Chúc Gì Nhau?


Sinh nhật đến, bạn ơi đừng CHÚC THỌ
Thất thập vừa tròn, ” NGÃ ” vẫn chưa buông
Tam độc di căn tập khí hiện luôn
Chúc tinh tấn tu hành nuôi công đức

Theo Duy Thức :

Vũ trụ linh quang chính là Tàng thức ***
Từng sát na cần huân trưởng thiện tâm
Phòng khi tử ma chụp bắt âm thầm
Nghiệp dẫn đầu, luân hồi trong sinh tử!!!!

Hãy chúc cuối đời, vẹn toàn hành xử
Linh giác vừa ra theo hướng một đường
Bạn bè người thân chẳng chút vấn vương
Tiến thẳng quê nhà DI ĐÀ TỊNH ĐỘ

***còn có tên là A lại da thức

Huệ Hương

Comments are closed.