Hát Cho Một Người Nằm Xuống – Trịnh Công Sơn


Thầy Hoàng Nguyên – Nhất Nguyên trình bày

Comments are closed.