Trở Về Nhà Yêu Quý (Home Sweet Home)


Xe ngừng trước cổng, ba tuần vắng bóng
Nắng rực vàng, lá phủ lối chân xao
Chim ca vang vài điệu khúc đón chào
Nhà phụng phịu “Đừng xa lâu thế nữa

Nhẹ vỗ về tay mơn từng cánh cửa
Miệng thì thầm “cám ơn đã chừng trông
Thời tiết đông, gió rét có lạnh không? “
Nào !! Đốt lửa lên ta cùng sưởi nóng

Vật vô tình đã bao lâu chung sống
Sinh hoạt đổi thay tiếp nhận nhiều năm
Buồn như vui đều chia sẻ âm thầm
Gửi đến nhau niềm cảm thông nhân ái

Phút thẫn thờ thoáng nhanh, về thực tại
Chẳng chần chờ bước vội tiến phòng trong
Đốt hương trầm “Phật còn nhớ con không ?”
Home sweet home, đây cảnh đời thanh tịnh !!!

Huệ Hương

Comments are closed.