Cherry Blossom in Quang Minh Temple


Kính gởi các quí đồng hương Phât Tử,

Mùa xuân Hoa đào nở rộ chào đón những người con phật sau một mùa An Cư Kiết Hạ ( Kiết Đông theo thời tiết Úc) được thành công viên mãn.

Năm nay là hội hoa đào đầu tiên của chùa, Thầy trụ trì không quên nhắc nhớ Ni Cô Nguyên Lưu sáng kiến đem trồng 30 gốc hoa đào đầu tiên và Anh Hiếu và ban làm vườn phát triển gần 100 gốc đào liên tiếp trong 10 năm.

Ngày 13/08/2017 đánh dấu mở màn ngày hội hoa đào với Hoa Hồng Đào kéo dài 2 tuần, từ ngày 27/08/2017 với Hoa Huyết đào và Hoa Tuyết Đào kéo dài 2 tuần.

Xin cám ơn Anh Quang ,Tony, Cô Tâm sở, Anh Ký, Kim Thanh, Anh Hải , Anh Dũng, Anh Học,Anh Hiếu và tất cả quí vị đã sắp xếp khẩn cấp chưa đầy 24 giờ (,lý do tuần tới có thể mưa.)

Trân trọng kính chào.

Nam MÔ A Di Đà Phật.

Thay mặt ban tổ chức.


Dear friends

Spring blossom cherry blossomed to welcome The Buddhist’s Disciplines after a meditation and study during of Summer’s Season of peace (Winter in the Australian weather) is successfully completed.

This year is the first flower festival of the temple, the Venerable never forget to remind Nun Nguyen Luu initiative to plant 30 original cherry blossoms and Mr Hieu and gardeners have developed nearly 100 cherry plants in succession for 10 years.

On August 13, 2017, marks the opening of the Cherry Blossom Festival with two-week Roses, from August 27, 2017, with red cherry blossom and Snow cherry blossom lasting two weeks.

Thank you to Anh Quang, Tony, Tam, Anh Ky, Kim Thanh, Anh Hai, Anh Dung, Anh Hoc, Anh Hieu and all you have arranged urgently for less than 24 hours. due to being rain next sunday)

Best regards.
Namo Amitabha Buddha.

On behalf of the organizers.

Comments are closed.