Hình Ảnh Buổi Lễ Kỳ Siêu Chư Hương Linh Thờ Tại Chùa Hoa Nghiêm 2-9-2017


Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại chư Phật tử về chùa tham dự Lễ Kỳ Siêu Chư Hương Linh thờ tại chùa Hoa Nghiêm vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy 2-9-2017 nhằm 12 tháng 7 năm Đinh Dậu. Xin nhấn vào hình để xem hình lớn.

Thầy Trụ Trì giới thiệu về buổi Lễ

Quý Thầy và Phật tử tụng kinh Vu Lan

Qúy Phật tử dâng sớ cầu siêu cho Ông Bà Cha Mẹ quá vãng

Huệ Hiếu ghi hình

Comments are closed.