Mẹ Cha Vẫn Bên Ta


em cài hoa hồng đỏ
Mẹ Cha vẫn bên em
niềm vui gia đình nhỏ
hạnh phúc này ấm êm

em cài hoa hồng đỏ
vu lan lòng hân hoan
trong tay Mẹ, em nhỏ
khép nép mừng vu lan

anh cài hoa hồng trắng
Mẹ mất rồi đến Cha
năm tháng ngày trống vắng
ngậm ngùi dĩ vãng qua

anh cài hoa hồng trắng
thắm thoát đã bao năm
vu lan trời không nắng
buốt lạnh vòng tay ôm

vu lan chùa lễ hội
tôn vinh tình Mẹ Cha
hoa hồng cài trên áo
Mẹ Cha vẫn bên ta!


Mother – Father is still with us

You have the red roses
Parents still with you
A small family with much fun
This happiness is secured

You put the red roses
Feel joy in your heart
A little girl in the hands of Mother
To celebrate the Vu Lan Day

He wears white roses
Mother died then Father
Months and years of emptiness
Regret past time had gone

He wears white roses
Since lost for many years
The sky is not sunny in Vu Lan days
From missing, huddle arms, embrace

Now Vu Lan at temple festival
To Honour our Father Motherhood
With the rose on shirts
Mother-Father is still with us!

vạn hữu – vulan 2017

Comments are closed.