Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PaLi


Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PALI là bài pháp thoại video rất cảm động khi nói về ân cha nghĩa mẹ do Thầy THÍCH BỬU CHÁNH thuyết giảng… Mời xem với độ dài 1 giờ 13 phút…

Thích Bửu Chánh

http://www.phatam.com

Comments are closed.