Hội Tương Tế Hoa Nghiêm Tổ Chức Thăm Vườn Hoa Tulip 2017


Dưới đây chị Huệ Hiếu ghi hình lại chuyến viếng thăm vườn hoa Tulip tại Melbourne do Hội Tương Tế Hoa Nghiêm tổ chức. Xin nhấn vào hình để xem cở lớn


Huệ Hiếu

Comments are closed.