Cháu Về Nơi Chốn Bình An – Hoa Vô Thường


Cháu Về Nơi Chốn Bình An

Nhìn đây hương khói lững lờ
Tìm đâu bóng dáng ngây thơ hôm nào.
Cay cay khóe mắt lệ trào
Lá vàng đang khóc lá nào còn xanh.

Mười bốn năm lướt qua nhanh
Giờ trông tử biệt sao đành! Con ơi!
Gom bao kỹ niệm không rời
Khắc sâu tâm khảm trọn đời nhớ thương.

Bá-DuyHoa Vô Thường

Gẫm bao thế sự lẽ thường
Đổi đen thay trắng so lường hơn thua.
Hôm nao con bước đến chùa
Tiếng chuông tỉnh thức thay mùa đạo tâm.

Nhiệm mầu sao! Những diệu âm
Lời kinh tiếng kệ âm thầm nở hoa.
Mùi hương giải thoát bay xa
Hòa trong vạn nẻo tỏa ra vô thường.

Thành tâm kính lạy mười phương
Nương câu niệm Phật chẳng vương lụy phiền.
Tựa hồ lòng vắng tịch nhiên
Giọt bồ-đề ấm triền miên ngọt ngào.

Bá-Duy

Comments are closed.