Hình Ảnh Lễ Vía Quan Âm Tại Chùa Hoa Nghiêm Trưa Ngày 4-11-2017


Dưới đây là hình ảnh do Huệ Hiếu ghi lại buổi Lễ Vía Quan Ăm tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm vào trưa ngày Chủ Nhật 4-11-2017 ̣- xin nhấn vào hình để xem cở lớn.


Huệ Hiếu

Comments are closed.