Xướng Hoạ Thơ Cẩm Nang Ơi


CẨM NANG ƠI !!

Theo lời dạy :
” Người biết đủ là người tin nhân quả
Tin những gì mình nhận được hôm nay
Phù hợp hành vi quá khứ chẳng sai
Chớ tham muốn nhận nhiều theo tà vạy”

Đi tìm :
Tìm kiếm em, người hay làm việc phải
Từng ngày trôi qua thanh thản tự do
Tránh được não phiền mọi tính toán so đo
Vững bước tiến nhờ tư duy thông suốt

Thực tế:
Cẩm nang còn đây, nhiều đêm học thuộc
Noi gương xưa quán năng lực riêng mình
Ước gì có đồng hành chia sẻ chân tình
Mong gặp lắm dù đường đời nhiều nẽo ….

Huệ Hương

~ ( o O o ) ~

Tặng bạn già qua tuổi thất thập

Biết đủ phải quán chiếu: mình là ai ?!
Đời sáu mươi tuỗi, cho là sống thọ !
Bảy mươi hơn! Lố tuổi thọ lâu rồi !
Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa tạo hoá.
Mình đang ở cuối Thu, cây không lá !

Muốn hay không ! Đông cũng đến mà thôi !
Hưởng chút nắng cuối ngày, đêm phải ngủ !
Hành trang gì ?! Có thêm tô mộng đẹp !

Đường lộ mang mang, đã thấy ánh đèn !
Giới Định Tuệ lòng dặn lòng tiến bước .
Thảnh Thơi vui , đón một cỏi đi về !
Bỏ nhộn nhịp , hoà mình trong pháp giới
An Lạc , Thãnh Thơi

Viên An

~ ( o O o ) ~

“Ai trồng cây cũng mong ngày hái qủa
Tin hay không trồng cam => gặt ớt… mai
Tự mình mua lo sợ lúc làm sai
Do luật sống, tâm soi điều tà bậy

Mong thanh thản chỉ hiểu đơn giản vậy
Hành vi quấy, chuộc lợi… phải so đo
Sống cho đúng, thanh thản ngủ pho pho
Không thắc mắc muộn phiền ai buộc chuốc

Tâm bệnh khổ, rất khó… mà trị thuốc
Chữ XẢ thôi, khôn mang giận vào mình
Làm người vui, sẽ nhận lại chân tình
Thảnh thơi sống, thân tâm AN đều khoẻ

Thông suốt câu: đường đi ta chọn nẽo

tp

Comments are closed.