Phần Một: Cho Hoa Sen Nở Giữa Trái Tim Người


PHẦN MỘT: CHO HOA SEN NỞ GIỮA TRÁI TIM NGƯỜI
(PART ONE: LET LOTUS BLOOM IN HUMAN HEARTS)

 

Vấn nạn 1: Trần thế hay niết bàn

Nếu đời người chỉ có khổ đau
Cuộc đời này đâu đáng sống
Chung quanh ta còn có tiếng cười
Và biết bao hy vọng.

Sáng nay tôi thức dậy sớm
Nhìn thấy em cười
Trông giống như một bông hoa vừa hé nụ
Đột nhiên, tôi cảm nhận được rằng
Đời còn có những niềm vui
Cùng những khát khao trần thế.

Niết bàn ở đâu
Để cho tôi tìm kiếm?
Ở phương Đông, phương Tây
Ở phương Nam, phương Bắc
Ở dưới đất, trên trời
Hay ở trong cõi trần gian ta đang sống
Với biết bao si mê phiền muộn
Tầng tầng kiết sử?

Làm sao tôi đến được bờ bên kia
Tìm về nơi tĩnh lặng
Quê hương của thanh tịnh và tự do
Của tình thương vô lượng
Nơi tất cả các cặp khái niệm
Đều tắt lịm
Cho sự hòa điệu nhiệm mầu chuyển động
Để cho cuộc sống được thăng hoa
Vượt qua khổ đau, vượt qua hạnh phúc.

Tháng 8/2009


Question of Concern 1: Worldly World or Nirvana

If life is only full of sorrow
Then it wouldn’’t be worth living
But there is laughter around us
And so much hope still.

I got up early this morning
And saw your smile
It was just like a bud about to bloom.
Suddenly I was aware that
There are joyful moments in life
And other worldly desires.

Where is nirvana
For me to find?
In the North, South
East, or West?
Here on Earth, or up in Heaven
Or right here on earth where we live
With so much obsession and ennui
Piling up layer after layer ?

How can I reach the other shore
To find a place of quiet calm
Land of the light of freedom
Of the limitless compassion
Where ideas of dualism fade away
Allowing the miraculous harmony to stir
And lift up human life
Beyond suffering, beyond happiness.

August 2009

Click to down load Phần Một: Cho Hoa Sen Nở Giữa Trái Tim Người pdf
,p>
Click to down load Phần Một: Cho Hoa Sen Nở Giữa Trái Tim Người pdf trang 42-93

Trương Hoài Tâm

Comments are closed.