Hình ảnh Văn nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất tại chùa Khánh Anh Evry vào ngày chủ nhật 25/02/2018


Kính gởi chư Tôn Thiền Đức và chư bà con đồng hương xa gần,

Xin gởi đến quý vị những hình ảnh Văn nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất tại chùa Khánh Anh Evry vào ngày chủ nhật 25/02/2018 và những hình ảnh sinh hoạt của Chùa trong những ngày Tềt.

Link xem clip vidéo cảnh chùa trong mùa tuyết đổ 2018 Xuân Mậu Tuất.

https://drive.google.com/file/d/1-Adhl0VgDbkZcLSJfHuHdrIzFpyjTZFR/view Chua KAEvry_Tombe La Neige 2018 (PP9).mp4

Link xem clip vidéo ba ngày đón Tết Mùng Một, Mùng Hai và Mùng Ba xuân Mậu Tuất 2018.

https://drive.google.com/file/d/1uon4nwjdbcPCpToHgvXvAj2KWDyMZ40n/view

Link xem hình ảnh sinh hoạt Chùa Khánh Anh và Chánh quyền địa phương Xuân Mậu Tuất.

https://mega.nz/#F!tqISQbrY!Dzebj3gpglwfRkuYoQf4ww

Link xem hình ảnh Sám Hối Rằm Tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018.

https://mega.nz/#F!BnB11ZTT!r4F16_6XzeZKkiu39biOAQ

Link xem hình ảnh Văn Nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất.

https://mega.nz/#F!NvQxzBAY!XDycG9SS0mEn3RGYlqFRmw

Link xem hình ảnh Văn Nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất.

https://mega.nz/#F!IjYGGZCB!w3ZO2omKvtnrCQ591BZHcw

 

Thích Quảng Đạo

Comments are closed.