Còn Gì Hơn Thua


CÒN GÌ HƠN THUA….

Có nhiều lúc nhờ chuyện người mình sáng
Bởi nghiệp duyên, màn tối phủ kín giăng
Bao lời khuyên, từ chối cứ gạt phăng
Và hậu quả khó đo lường đoán được

Mặc cho ai bảo đấy là nhu nhược
Biết vô thường, đường còn lại bao nhiêu ?
Tay trắng quay về, đâu ngã mạn tự kiêu
Bài pháp ấy, thiên thu còn đúng mãi

Trường mộng đời, bao hộc sầu từng trải
Thử thách chông gai vẫn theo với cõi trần
Hãy gắng buông… để thanh thản tâm thân
Ngày về quê… RỖNG RANG… NGUYỆN MÃN

Còn gì hơn thua… sức mình hữu hạn

Huệ Hương


Còn Gì Hơn Thua…. 1

Bạn và tôi vừa hàn huyên buổi sáng
Chiều được tin ngã bệnh vội đến thăm
Nhìn thẩn thở nằm yên dưới lớp chăn
Thật ngỡ ngàng, chẳng bao giờ tưởng được

Mới hôm nào, bị ghen ̣đầy… ân phước
Đạt công danh, hạnh phúc đủ.. mọi điều
Mà hôm nay vụt chốc cám cảnh chiều
Câu bệnh, lão xem lòng vương sợ hãi

Dẫu là ai, khi thân… cơn đau trãi
Dù đổi gì, cũng không tiếc… từ nan
Hiểu mong manh chiếc lá bước… đường trần
Quán vô thường, cuộc đời là… hữư hạn

Còn gì hơn thua, mua thêm… kiếp nạn

tp


Còn Gì Hơn Thua… 2

Nhớ Lời Chư Tỗ Dạy:
Phật Pháp Tại Thế Gian.
Bất Ly Thế Gian Giác.
Mọi tâm bệnh trong đời
Đối trị bằng pháp phật
Đời người có trăm năm
Người lo chuyện ngàn năm
Ngũ dục lạc có năm thứ
Tài, Sắc, Danh, Thực, Thuỳ
Chữ Danh hành hạ nhất.
Hạnh phúc khi thân bệnh
Nhắc nhở ta tỉnh giác.
Ngày còn lại bao nhiêu ?
Thứ gì mang theo được ?!
Ta cố mót hành trang!
Thứ gì không đem được
Bớt tranh đấu nhọc công !
Chọn hành trang Trí Tuệ.
Đễ ngày sau chuyển kiếp.
Tôi nguyện bớt vô minh !.
Đường luân hồi ngắn lại.
Đừng phí đời tạo nghiệp
Ra đi tiến hoá thêm
Không uổng bao năm sống
Rỗng Rang Và Mãn Nguyện .?!

Viên An


Còn Gì Hơn Thua… 3

Nhìn sự việc sáng theo bậc Chánh Giác
Hơn thua cao thấp tranh chấp không còn
Sao đời vẫn trăm bễ khổ ngàn non
Hay bởi vẫn vô minh lấp che ánh sáng

Được hay mất lo nhiều càng ngao ngán
Sáng ra rồi tay trắng trận cuồng phong
Hãy nhìn xem tích đức phước huệ hồng
Tâm thanh thản sáng ngời soi trí tuệ

Sống ở đời tuy trăm lo ngàn kế
Vẫn một lòng Bi Trí Tuệ vượt qua
Cầu xin huệ nhản soi sáng rọi xa
Tâm an, Trí dũng, con đà Nguyện Mãn

Diệu Phước

Comments are closed.