Tôi Muốn Hạnh Phúc


Tôi Muốn Hạnh Phúc là bài pháp thoại video của Thầy PHÁP HOÀ ..với độ dài 2 giờ 8 phút ..rất hay và được bắt đầu bằng cách lập lại đề tựa sau khi bỏ đi chữ Tôi với chữ Muốn ..chúng ta sẽ có một cách tự nhiên là HẠNH PHÚC…

Thích Pháp Hòa

http://www.youtube.com

Comments are closed.