Lời Tạ Ơn Nhân Vía Quán Thế Âm 19/2


(NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT)

NAM cực Úc Châu cõi nước an lành
hình chuẩn, dân sống cao hạnh phúc !
ĐẠI chúng gặp nhau Hello cười luôn chúc
TỪ tâm nhu hoà không muốn đấu tranh
ĐẠI Phước duyên ghé về nơi đất thánh
BI lụy chia tay khi tổ quốc loạn ly
LINH tính ” Mẹ hiền ” cứu độ chuyến đi
CẢM ứng tư nghì, đâu ai tài so sánh
QUÁN lại nghiệp nhân tìm phương cách tránh
THẾ gian này thân, oán dễ minh phân ?
ÂM hưởng sóng triều sinh tử há dừng chân ?
BỒ công Đức… rửa sạch… thấy ra Bản Tánh
TÁT nữa, tát hoài… giống lành ngày thêm Huân trưởng.

(vía Quan thế Âm nhằm ngày 4/4/2018)

Huệ Hương

Comments are closed.