Ngày Của Mẹ


đếm ngày thu còn lại
ngắm lá vàng trên cây
hôm nay ngày của Mẹ
một thoáng buồn lan lây

đếm ngày thu còn lại
ngắm lá vàng trên cây
cuộc đời trôi không đợi
vô thường như lá thu

hôm nay ngày của Mẹ
đã bốn bốn năm qua
Mẹ về vui cõi Tịnh
buông vướng bận trần gian

hôm nay ngày của Mẹ
nhớ và buồn miên man

vanhuu 2018

Comments are closed.