Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não


Nguyên tác: The Art of Happiness in a Troubled World
Nhà xuất bản: Hodder & Stoughton – 2009
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma và Howard C. Cutler
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển Thích Từ Đức
Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2014

Down load sach

 


Mục Lục

Lời giới thiệu
Lời người dịch
Lưu ý của tác giả Giới thiệu

Phần một: Tôi, chúng ta và họ
Chương 1: Tôi chống với chúng ta
Chương 2: Tôi và chúng ta
Chương 3: Thành kiến (chúng ta chống lại họ)
Chương 4: Vượt thắng thành kiến
Chương 5: Chủ nghĩa quốc gia cực đoan

Phần hai: Bạo động chống lại đối thoại
Chương 6: Thăm lại bản chất con người
Chương 7: Những nguyên nhân của bạo động
Chương 8: Những gốc rễ của bạo động
Chương 9: Đối phó với sợ hãi

Phần ba: Hạnh phúc trong thế giới phiền não
Chương 10: Đương đầu với một thế giới phiền não
Chương 11: Hy vọng, lạc quan và khả năng phục hồi
Chương 12: Hạnh phúc nội tại, hạnh phúc ngoại tại và niềm tin
Chương 13: Những cảm xúc tích cực và việc xây dựng một thế giới mới
Chương 14: Tìm ra tính nhân bản chung của chúng ta
Chương 15: Sự thấu cảm, bi mẫn và việc tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới phiền não

https://thuvienhoasen.org/a13383/nghe-thuat-hanh-phuc-trong-the-gioi-phien-nao

Comments are closed.