Ai cũng Có Thể Là Bồ Tát


Thế gian này hiện thân bao Bồ tát !!!
Đủ mọi tướng hình, dạng rất bình thường
Lại tràn trề chứa năng lực tình thương
Rộng mở vòng tay, động viên sách tấn

Bao người khổ đau cầu xin lạy khấn …
Chỉ cần nụ cười, cần một lời khuyên
Hoá giải muộn phiền căng thẳng triền miên
Nhiệm mầu hơn làm tiêu tan sợ hãi…

Ai ?… làm sao tìm đoàn quân vĩ đại ….
Bạn, Ta, Người… đều có thể nhập vai
Tình huống thương tâm… cảm nhận giúp ngay
Cam lộ giọt… chảy lúc cùng cực nhất !!!

Vốn bản nguyên, nhân sinh mang tánh Phật
Vì…. phàm phu nên nghiệp chướng ngăn che
Duyên may nào… nhìn xuyên thủng màn the
Tỉnh thức được… nhận ra Tâm Bồ Tát

Cuộc đời sẽ khác… Khí, Thần… an lạc !!!

Huệ Hương

Comments are closed.