Vui Thú Điền Viên


Về vui thú điền viên
Tạo khung cảnh vườn thiền
Đủ loại hoa sắc thắm
Đỏ tím vàng tự nhiên

Nhờ ơn trời thuận duyên
Thời tiết luôn dịu hiền
Nước, phân hoà quyện ngấm
Ngày lướt trôi bình yên

Thiền hành cứ luân phiên
Từng bước nhưng mật miên
Đạo, Đời luôn nghĩ thiện
Nên quên hết đảo điên

Nhìn đời tâm thản nhiên
Chim uyên ương dưới hiên
Mặc ai tham quyền biến
Yêu ghét hết làm phiền

Huệ Hương

Comments are closed.