Cáo Phó Và Chương Trình Tang Lễ Đại Đức Thích Phước Đạt


Vietnamese Buddhist Phuoc Hue Temple Incorporated
TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ

365 Victoria Street, Wetherill Park N.S.W. 2164 Australia
Tel: (02) 9725 2324, (02) 9725 5385, 0431 692 354 Email: phuochue@phuochue.org

CÁO PHÓ

– Tổ đình Phước Huệ Sydney Australia
– Môn đồ hiếu quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Đại Đức THÍCH PHƯỚC ĐẠT

 • Phó Trụ Trì Tổ đình Phước Huệ Sydney
 • Nguyên Trưởng Ban Văn Hóa – Giáo Dục Giáo Hội PGVNTN UĐL-TTL.
 • Nguyên Trưởng Ban Hộ Niệm Tổ đình Phước Huệ.
 • Nguyên Giám Đốc Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề Phước Huệ.

Do niên cao lạp trưởng, Đại Đức đã thu thần viên tịch vào lúc 19:35 ngày 12/10/2018 (nhằm ngày 04  tháng 09 năm Mậu Tuất) tại Sydney Úc Đại Lợi.

* Trụ thế:  88 năm  * Hạ lạp 20 năm

 • Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 18:30 thứ năm 18/10/2018 (nhằm ngày 10 tháng 09 năm Mậu Tuất) tại Tổ đình Phước Huệ 365 Victoria St. Wetherill Park NSW 2164.
 • Lễ viếng từ thứ năm 18/10 đến thứ bảy 20/10/18
 • Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 8:30 sáng thứ bảy 20/10/18, sau đó cung tiễn kim quan Đại Đức đến nghĩa trang Rockwood Lidcombe cử hành Lễ Trà tỳ. Tôn trí chơn dung an vị và nhập tháp tại Tổ đình Phước Huệ.

Nay Cáo Phó.

Sydney, ngày 14 tháng 10 năm 2018  
TM. Tổ Đình Phước Huệ & Môn đồ hiếu quyến
Trưởng Ban Tổ Chức
Thượng Tọa Thích Phước Tấn

 • Hiếu nữ Phùng Thị Ngọc Thanh 0422 425 894
 • Hiếu nam Phùng Ngọc Hải 0439 273 455
 • Hiếu nam Phùng Ngọc Quang 0412 618 962
 • Hiếu nam Phùng Ngọc Điền 0402 146 732

Bản Cáo Phó


Tổ Đình Phước Huệ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP SỰ NIẾT BÀN
Đại Đức Phó Trụ Trì Tổ đình Phước Huệ Thích Phước Đạt
(từ ngày 18 đến 20 tháng 10 năm 2018)

Thứ năm 18/10/2018 (nhằm ngày 10 tháng 9 năm Mậu Tuất)
18:30  – Lễ Nhập Quan
=====– Chiêm lễ (viếng tang)
20:30  – Bạch Phật khai Kinh Địa Tạng (quyển thượng)

Thứ sáu 19/10/2018 (nhằm ngày 11 tháng 9 năm Mậu Tuất)
07:00  – Tiến trà
08:45  – Tụng niệm Kinh Địa Tạng (quyển trung)
=====– Chiêm lễ (viếng tang)
10:30  – Cung tiến giác linh
14:30  – Tụng niệm Kinh Địa Tạng (quyển hạ)
=====– Chiêm lễ (viếng tang)
17:00  – Tiến trà
18:30  – Cung thỉnh giác linh yết Phật Tổ
=====– Cung thỉnh giác linh an vị
=====– Khóa lễ Tịnh Độ
20:30  – Nghi Sơ dạ cáo giác linh

Thứ bảy 20/10/2018 (nhằm ngày 12 tháng 9 năm Mậu Tuất)
07:00   – Tiến trà
08:30   – Lễ Truy Niệm tại chánh điện (có chương trình riêng)
10:30   – Cung tiến giác linh
11:30   – Cúng dường trai tăng
13:15   – Lễ cung tống kim quan
14:30   – Lễ trà tỳ tại nghĩa trang Rockwood Lidcombe
=====– Tôn trí chơn dung an vị tại Tổ đình Phước Huệ
=====– Hoàn Mãn

Chương Trình Tang Lễ

Comments are closed.