Ngỡ… Như Đã Diệt !!!


Lòng tự hỏi ? Vì sao rơi dòng lệ …
THỌ, TƯỞNG … từ lâu gắng giữ lìa xa.
Ngỡ ngàng ! Thì ra tập khí mãi trong ta,
Biết đến bao giờ !! Tự do thanh thản …

Chút an ủi … tầm Chân Sư nguyện … mãn,
Hãy vững tâm bền chí, cố thực hành.
Nước thoáng thông khi vượt khỏi ngọn ngành,
Róc rách như ru, thong dong khi vào … biển.

Luật nhân quả chưa bao giờ trừ, miễn …
Rồi ngày kia thấy Pháp Phật nhiệm mầu.
Chỉ chính mình … chiêm nghiệm tận thẩm sâu
Bồ Tát, Chư Thiên quanh ta luôn Cứu, Hộ.

Lần chuổi hạt … Nam Mô … nguyện … Tự Độ!

Huệ Hương

______________________

Biết bao giờ, sẽ… mắt khô dòng lệ
Vì cuộc đời, lắm ngang trái xót xa
Cứ ngỡ rằng sóng ghềnh đã từng qua
Chông gai nữa cũng… không ghê sợ nản

Biết bao giờ, sẽ… tìm ra thanh thản
Chẳng còn đau, những dấu cắt chưa lành
Lòng đá chai, mặc đen trắng xử hành
Luôn bình lặng trước thế nhân dâu biển

Biết bao giờ, sẽ… đạt Tâm Chính biến
Dứt nghịch duyên không con những u sầu
Thắng Vô Minh định nghiệp tựa Pháp mầu
Dùng Trí Huệ vượt qua sân, hận nộ

Biết bao giờ, giải… tự tìm diệt độ

tp

Comments are closed.