Chùm Ảnh Núi Kê Túc: Cảnh Đẹp Ở Vân Nam


Núi Kê Túc là Thánh địa Phật Giáo nổi tiếng Trung Quốc, là nơi tụ hội của Phật giáo Hán Truyền và Phật giáo Tạng Truyền, cũng là nơi khởi nguyên của Phật giáo Thiền Tông. Tháng 4/2009, Pháp sư Truyền Hỷ thống lĩnh các đệ tử, đến Thánh địa núi Kê Túc lễ bái chùa tháp, bái yết tiên hiền.

ketuc 1.jpg

ketuc 2.jpg

ketuc 3.jpg

ketuc 4.jpg

Hùng Trĩ núi Kê Túc, nằm ở Châu tự trị Đại Lý Bạch Tộc (dân tộc thiểu số có lịch sử lâu đời ở Van Nam), Điền Tây, Cao nguyên Vân Quý, so độ cao mặt biển là 3248m. Nhân vì thế núi “trước xếp thành ba ngọn, sau kéo dài một ngọn, y hệt chân gà” mà đặt tên là Kê Túc. Tương truyền hơn 2000 năm trước, Tôn giả Ca Diếp – đại đệ tử của Phật, đem y bát vào 华首门 Hoa Thủ Môn (cao 40m) núi Kê Túc nhập định cho đến nay. Từ đó, núi Kê Túc là địa vị tôn sùng kính trọng trong Phật Giáo.

ketuc 5.jpg

ketuc 6.jpg

ketuc 7.jpg

Chùa Chúc Thánh nằm ở hướng đông núi Kê Túc, xây cất vào giữa năm Gia Tĩnh đời Minh, tên cũ là chùa Nghinh Tường. Vua Quang Tự nhà Thanh, khâm tứ “Long Tạng”, ban tặng “Hộ Quốc Chúc Thánh Thiền Tự”, đồng thời ban cho Hòa Thượng Hư Vân hiệu là “Phật Từ Hồng Pháp Đại Sư”.

Đại Hùng Bảo Diện chùa Chùa Chúc Thánh, 500 vị La Hán thờ bốn bên đại điện, chia ra 3 tầng thượng trung và hạ, trang phục màu dân tộc Hán, kiểu dáng đa dạng, sinh động như sống.

Pháp sư Truyền Hỉ lễ bái pháp tượng Hòa thượng Hư Vân trong tổ đường chùa Chúc Thánh

ketuc 10.jpg

Để trùng tu chùa Nghinh Tường, Hòa Thượng Hư Vân đã đi hóa duyên khắp trong và ngoài nước, tích chứa của cải, khai thiền độ chúng, khôi phục đạo tràng Tôn giả Ca Diếp, “Hộ Quốc Chúc Thánh Thiền Tự” đã trở thành ngôi Tòng Lâm nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.

ketuc 11.jpg

ketuc 12.jpg

Pháp sư Truyền Hỉ

Pages: 1 2

Comments are closed.