Một Khoảnh Khắc Ấy ….Khoảnh Khắc Ấy ….

Khoảnh khắc ấy, nhận ra “Đừng ảo giác”.
Bám víu tựa nương vào chuyện tào lao,
Thất vọng, ngỡ ngàng… ôi quá thương đau !
Và tiếp nối… tích tụ trường nghiệp lực.

Hãy kết thúc, thôi phí công gắng sức,
Chớ nghi ngờ… chinh phục lại chính mình.
Trân quý, bằng lòng, hoan hỷ, tự tin
Rất giản dị… “Cuộc sống cần trải nghiệm”.

Ta, “lữ khách đường về nhà”… tâm niệm.
Bụi mù, sương giăng… “Hạ thủ công phu”
Kế hoạch kiên trì, năng suất bội thu
Khởi đầu được thấy gần như… hoàn tất

Sống tuỳ thuận pháp… là lợi ích nhất !!!!

Huệ Hương

________________

Một Khoảnh Khắc…

Một khoảnh khắc, chợt binh minh tỉnh giấc
Thoảng cuộc đời qua tựa giấc chiêm bao
Mới quây quần, rồi đó lại mất nhau
Khi trực diện, mất… còn điều hiện thực

Một khoảnh khắc, chợt bừng lên ý thức
Gắng cho nhiều càng lún vực vô minh
Hạt cát nhỏ, mong manh chính là mình
Thậm thâm rộng, biển trời khôn chiêm nghiệm

Một khoảnh khắc, chợt nhớ câu nhất niệm
Trôi lăn chi, nguồn cội trở về tu
TÂM bản thiện, quay bến giác lãng du
Phù du ảo… qua tay thoảng gió mất

Kiếp người ngắn, sống từng giây hoàn tất…

tp

Comments are closed.