Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa (Canada) Tại Tổ Đình Phước Huệ Ngày 9 & 11/11/2018


Trân Trọng kính mời Quý Đồng Hương Phật Tử đến tham dự Pháp Thoại của Thầy Thích PhápHòa (Canada) được tổ chức tại Tổ Đình Phước Huệ Thứ Sáu 9/11/2018 20:00.Chương Trình Pháp Thoại của Thầy Thích Pháp Hòa (Canada) Tại Thành Phố Sydney từ ngày – 9/11/2018 sẽ được thu trên YouTube

Quý Phật tử khắp nơi tiện theo dõi.

TM. BTC

TK. Thích Phước Viên

Comments are closed.