Sở Tri Chướng – Vô Minh Khiến Đắm Chìm…


Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư khôngSỞ TRI CHƯỚNG

Chớ tìm hiểu nhiều điều em muốn biết
Chuyện thế gian… cứ tiếp diễn hằng ngày
Vướng vào chi, can thiệp được phận ai,
Hãy trọn vẹn nhiệm vụ mình hoàn tất.

Dù hiểu thể mà nghiệp duyên đánh quật,
Mộng mãi mộng… rồi tỉnh giấc chiêm bao.
Sợ hay mừng sao giọt lệ tuôn trào …
Đừng để động… trước dòng đời xao động!

Thực hành Pháp mới là điều quan trọng,
Tự tin rằng mình đã có hướng đi.
Đủ thời gian phá vở nỗi tự ti,
Khuyết điểm sửa sai… ngày kia tăng trưởng!

Lý thuyết ngữ ngôn… tạo nên SỞ TRI CHƯỚNG

Huệ Hương

_________________________

 

 

Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường

 

 

 

 

 

Vô Minh Khiến Đắm Chìm…

Vô Minh khiến đắm chìm… dìm khôn xiết
Tâm dù luôn nhắn nhủ giữ thẳng ngay
Lấy Từ Bi, Hỷ Xả mặc đổi thay
Nhưng lòng vẫn nhiễu nhương đối sự thật

Vô Minh khiến đắm chìm… dìm đánh quật
Cố nghĩ là: rồi… chỉ thoảng chiêm bao
Cuộc đời này ngắn ngủi, biết ra sao?
Muốn vững bước chân dợm đau… vô vọng

Vô Minh khiến đắm chìm… quên việc trọng
Khó… chuyên tu, dù biết đường phải đi
Nhiều lúc lạc, ngỡ địa phủ… âm ty
Gượng Nhất Niệm – bến bờ quay… về hướng

Vô Minh khiến đắm chìm hoài… Nghiệp Chướng

tp

Comments are closed.