Nhớ Về Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh


Đêm qua mơ … quỳ dâng lời tác bạch:

Kính Sư Thúc, đã hai năm nhập thất
Sinh nhật Ngài sao hiện rõ trong đầu !
Vía Phật Di Đà, năm ngày sẽ tiếp sau
Hai hai, một một không tài nào quên được

Bút hiệu, Pháp hiệu, ẩn tàng … chữ Tước
Phong cách Ngài… ai duyên gặp một lần,
Pháp thoại đầu tiên thẩm thấu mãi dần …
Đưa Phật tử nương đúng vào nẻo Đạo.

MINH tâm kiến tánh, con đường sáng tạo
ĐỨC tài bồi nhiều kiếp, vốn tư lương
TRIỀU lưu bao la… tải chuyển tình thương
TÂM vĩ đại … Khoa học còn chưa khám phá
ẢNH tuy huyễn hoặc… đừng quên trị giá
Vũ trụ, con người … phút chốc nhận ra
Bản lai diện mục … thật đã vỡ oà
“Chẳng thể … đứng bên ngoài vòng quy luật”

Niết Bàn, Thực tại … vén bức màn che khuất
Mong cầu chi hát khúc Khải hoàn ca
Biết ngay đây đã về đến quê nhà
Nhưng … thế tục đang mừng ngày Sinh Nhật

Huệ Hương kính mong điều mơ là Sự Thật

Comments are closed.