Thông Báo Tổ Đình Phước Huệ – Khóa Tu Tịnh Nghiệp 22/12/2018


Tổ Đình Phước Huệ

Thư Mời

Khóa tu Tịnh Nghiệp

Kính gởi: Quý Liên hữu, đồng hương Phật tử.

Hằng năm vào ngày Vía Phật A Di Đà, Tổ đình Phước Huệ có tổ chức Khóa tu Tịnh nghiệp 3 ngày cho các Phật tử cùng quý liên hữu, trau dồi Phật pháp làm tư lương cho hành trình giải thoát.

Khóa tu năm nay: từ ngày thứ bảy 22/12 đến thứ hai 24/12/2018

Ngày khai giảng: 9 giờ sáng thứ bảy 22/12/18

Địa điểm: Tổ đình Phước Huệ

Đây cũng là một thiện duyên để quý Phật tử và liên hữu trùng phùng hạnh ngộ trao đổi những thành quả tu học trong năm.

Kính mời quý liên hữu và quý đồng hương Phật tử về tham dự khóa tu học hữu ích nầy. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng Tổ đình Phước Huệ 02 9725 2324.

Trân trọng.
Sydney ngày 03/12/ 2018
Ban Tổ Chức

Down load pdf files

Comments are closed.