Nửa Phần Sự Thật


Người chỉ sống với nửa phần sự thật,
Nửa phần kia ấp ũ với tương lai.
Dẫu cuộc đời toàn vất vã chông gai ….
Tội nghiệp lắm, tháng tháng ngày tạm bợ.

Dù phải sống… mà lòng luôn hãi sợ,
Tóc đổi màu, thân gầy héo xác xơ.
Vẫn âm thầm mơ đến lụa… nhung tơ
Vẫn níu kéo vào danh thơm vướng bận.

Kìa biển rộng cánh chim bay… vô tận,
Tâm linh đang réo gọi điệu ru hời:
“Nẽo quay về sớm bắt đúng kịp thời”
Ngoài kia mưa rơi rơi… như khe khẽ.

Chuyến tàu chót sẽ một mình lặng lẽ !
Đã lâu rồi thưa vắng… cuối đoàn tầu,
Và cô đơn trong gió rét lạnh sầu.
Nên trực nhận “cuối cùng rồi mất biến”.

Sự thật là… Cuộc đời vẫn tiếp diễn !!!!

Huệ Hương

Comments are closed.