Tiếng Thời Gian


Đài khí tượng báo “cuối tuần trời đẹp”
Cùng nhau ta, bạn… dạo phố vui chơi
Soi gương… Ơ kìa, !!! Tiêu muối trêu ngươi
Cũng đành chịu… Thời gian trôi nhanh quá.

Tiếc nuối không ? Chưa bao giờ thong thả …
Tiếng trả lời… mong đừng kiệt tình thương !
Điểm tô đời phảng phất chút thơm hương,
Tóc bạc điểm sương, ngại chi… có tuổi.

Lịch mới đầu năm, giờ vài trang … cuối,
Hận thù, sợ hãi, tự ái tổn thương…
Vứt bỏ ngay đi … chớ để vấn vương
Vỗ tay, lời hay … người tung… kẻ hứng !

Lụy chi bả vinh hoa… kềm chân đứng,
Đủ giờ trống vắng … hãy chọn bình an.
Thanh thản vô tư… đếm tiếng thời gian
Đi như dòng sông… lúc tràn, lúc cạn !

Huệ Hương

Comments are closed.