Ván Cờ Cuộc Đời


Đọc lịch sử nhiều thánh nhân trí giả,
Sinh hoạt thế gian, nhìn thấu … ván cờ
Đổi thay biến hoá nhờ tỉnh … không mơ
Đại đạo quang minh, cẩn thận từng bước tốt

Dù … thú cờ vây, em vẫn còn dốt,
Nhưng … ván cờ cuộc đời không thể không đi ….
Xem kỷ nghĩ suy … quyết chẳng hối hận gì !
Một lần kết thúc … khó quay đầu tìm lại !

Nhiều cảnh giới … bản thân sao khó giải ?
Động, tĩnh … pháp luôn biến hoá mãi thôi.
Tự lập trò chơi, … hạ thủ trau dồi,
Quy tắc giản đơn … hàm dưỡng nguồn trí huệ.

Phải chăng càng thực tập … càng tinh nhuệ?

Huệ Hương

_________________________


Khi thấp cao, chẳng còn nghĩa gì cả
Chợt buồn thay, đánh cược suốt ván cờ
Phí cuộc đời, xây hư ảo mộng mơ
Rút kết lại, trắng tay thua… con tốt

Khi thấp cao, nào hay rằng mình dốt
Những ngỡ đời, tự ta chọn hướng đi
Đến một ngày, khi không dỡ… người di
Mới nhận ra… thời gian nào lấy lại

Khi thấp cao, qua rồi đã biết dại
Điều bình thường, tự chăm sóc mình thôi
Mà quá khó hơn thắng cuộc, vượt… đồi
Dù trăm thắng, rũ liệt… không khí nhuệ

Khi thấp cao, ván cờ nào… quan hệ…

tp

Comments are closed.