Kế Hoạch Phương Án Cho 2019 – Bây Giờ, Ở Đây – Có Vui Nào Hơn…


Resolution for 2019

Có vui nào hơn … biết mình an lạc !!!
Bằng tuổi nhau …khi gặp cứ than già
Mĩm cười … vỗ vai “hãy vẫn còn xa”
Đếm thời gian chi … tìm sao ra dấu mốc!

Già thể xác … nhưng đừng già trí óc
Phán đoán tinh tường, hưng phấn tư duy.
Càng ngày càng tiến đến giác tri
Tự do thong dong … sống đời phỉ chí

Lập phương trình noi gương … người tu sĩ
Chánh niệm giữ gìn từng mỗi phút giây
Ái dục đam mê chớ để … ngất ngây
Những điều dạy … nằm trong kinh Hạnh Phúc

Nào … tháo gở từng chặng … từng điểm gút!

Huệ Hương
Ngày đầu năm 2019

_____________________

Viên An xin góp vài câu


Bây Giờ, Ở Đây

Tay nâng một tách trà gừng …
Trà thơm, gừng ấm, xin đừng hỏi thêm.
Thơm nồng, ấm lạnh, ngày đêm.
Tri âm có hỏi, mình riêng biết mình !!

Về Vũ Trụ

Thế giới, con người, bốn mùa sanh diệt,
Hễ diệt rồi, thì chuẩn bị, tái sanh.
Bận lòng chi, chân lý đã chỉ rành,
Ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc.

Rất tâm đắc hai câu thầy NHẤT HẠNH:
NẾU CHẴNG RONG CHƠi MIỀN TỊNH ĐỘ.
SỐNG ĐỜI MỘT KIẾP, CŨNG NHƯ KHÔNG !!!?
Niềm an lạc tự tâm, ai nấy biết
Đoá hoa nào, cũng tỏa nét tinh anh

Có Vui Nào Hơn … Biết Mình An Lạc

Viên An

_____________________


Có Vui Nào Hơn… Biết tìm An Lạc
Nhất là khi đã… đến tuổi về già
Đầu cứ quên ngay, chẳng nhớ… vừa qua
Cơ thể đau rần, ngại… xa, đường dốc

Có Vui Nào Hơn… Biết dùng trí óc
Lúc tinh tường… học Phật Pháp tư duy
Sinh Diệt, Vô Thường định lý chấp chi
Gắng buông xả, đeo não phiền rất… phí

Có Vui Nào Hơn… Biết điều giá trị
Được làm người, gặp Đạo, qúy từng giây
Qúa khứ đã xa… nào chắc ngày mai
Trụ hiện tại… nắm trong tay hạnh phúc

Tìm mãi chi… ai cho ??? An Lạc Phút…

tp

Comments are closed.