Đón Chào Năm Mới 2019


Cùng thế tục … vui đón chào năm mới
HAPPY NEW YEAR nhạc trống rộn ràng …
Kìa bầu trời … pháo nổ ánh sáng choang
Nghe bíp bíp … Viber nhiều lời chúc ….!!

Cuộc sống nhộn nhịp đổi thay từng phút
Độ nửa giờ thôi … quay lại bình thường
Trước mặt là kinh sách … giúp tư lương
Khởi tâm nguyện quyết thực thi cho đúng

Đạo đời, hai mặt nương nhau thuận chúng …
Giới, Định, Tuệ … miên mật khởi Tâm chân,
Luôn nhớ nguồn báo đáp … TỨ TRỌNG ÂN
Ngại gì chẳng triển khai … bao điều thông suốt

Năm mới, người mới … bắt đầu nhập cuộc !

Huệ Hương
New Year Eve 2019

Comments are closed.