Hổ Thẹn Đầu Năm


Rà soát lại tư lương… hằng lưu trữ
Hỗ thẹn làm sao… nghĩ lại thương mình .
Trí óc thiển thô cứ tưởng… thông minh
Nhặt kinh nghiệm để hái thu… trái quả !

Xin sám hối nguyện… ơn trên hứa khả
Cho thời gian còn lại… đủ một lần .
Mỗi tác giả sẽ bày tỏ… thâm ân
Công sức tạo đứa con tinh thần… TUYỆT DIỆU

Lại khấn thêm đời sau Dư… không Thiếu
Chủng tử lâu đời… tiềm ẩn hiện ra .
Trí Huệ nở hoa… ngày đó không xa !
Được phụng sự… góp bàn tay… nhân loại

Dẫu biết có Trụ, Thành rồi Diệt Hoại
Vẫn mong sao bao tích lũy… truyền trao .
Hải ngoại phương xa… tiếng Việt… khó thế nào
Đành tuỳ duyên… ngắm nhìn… cười an phận

Thôi… học tiếp… được quà… nên tiếp nhận

Huệ Hương

Comments are closed.