Ước Nguyện Đầu Năm


Đầu năm mong ước bao người
Tu theo Phật dạy … nhuận tươi an bình,
Tuy rằng học thuộc nhiều kinh
Nguyện càng tinh tấn, Ngũ Minh … thịnh … bừng

Từ lâu phóng dật ngưng … dừng
Tín tâm niệm niệm chào mừng Phước duyên
Ngắm nhìn vạn vật an nhiên
Mười điều Như Thị … uyên nguyên lâu dài

Pháp Hoa liễu nghĩa từng ngày
Nhờ ơn Tam Bảo … sánh vai Đạo Tràng
Chuyên tham Thiền Tịnh nghiêm trang
Hằng tuần thuyết giảng rõ ràng … Tâm Không

Bồ đề quyến thuộc càng đông
Từ Bi đại chúng … cảm thông thật nhiều
Thầy, Sư nhắc nhở mọi điều
Tự nhiên như thể … Khê nhiêu tan rời

Kỷ nguyên hai mốt nơi nơi
Văn minh kỷ thuật, thuận thời dạy nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Đời người đừng hỏi … mai sau thế nào

Cầu cho Chánh Pháp vững trao
Muôn phương tích cực … Đạo cao hoằng truyền

Huệ Hương

Comments are closed.