Bồ Tát Vẫn Cạnh Bên Ta


Người xuất hiện thay cha già khuất bóng ?
Thoáng qua đời dăm tháng lại ẩn tàng …
Đôi lúc nhìn lặng lẽ, chút mênh mang,
Hộ trì giúp bồ đề tâm … hưng phấn !

Thệ nguyện rộng lớn, sáng ngời vô tận.
Lời nói địu dàng, nhiếp thọ vô biên ….
Sử dụng khả năng vô uý thường xuyên,
Ban tặng con sự thanh bình an ổn …

Bồ tát bên đời … mỗi khi nguy khốn !
Bóng dáng Cha bí mật … giải khổ đau ?
Hướng dẫn chống chèo … khéo léo truyền trao,
Khuyến khích ngợi khen … hoàn thành điều thiện.

Bồ Tát bên đời … vẫn luôn thị hiện !!!

Huệ Hương

Comments are closed.