Ly Sanh HỷThầy ban tặng ba chữ vàng làm phương thuốc
Tiếp nhận mừng vui… nay hết đoạn trường
Mọi việc buông rơi, chẳng mắc chẳng vương
Lòng rỗng không… vì biết ‘LY SANH HỶ’

Đa tạ Thầy… con nhất tâm nhất trí
Thẳng một đường với tín lực dồi trao
Đường không dừng… chắc sẽ bước đi mau
Luôn bất động… với dòng đời chao đảo

Lời dạy thậm thâm xoá tan bao phiền não
Mừng làm sao… trong giờ phút mơ màng
Được thức tỉnh… với phương cách nhẹ nhàng
Cúi gập đầu… kính tri ân đảnh lễ !!!!

Huệ Hương

Comments are closed.